Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Kiihtelysvaaran asemakaava
1
2
3
Kiihtelysvaaran kirkonkylän asemakaava on vanhentunut, osin toteutumaton ja monelta kohdin muutenkin korjaamisen tarpeessa. Asemakaava muutetaan vastaamaan paremmin nykyisin käytössä olevia kaavamääräyksiä ja -merkintöjä.

Hyväksymisvaihe meneillään:

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on viimeisimmän päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 21.4.2020 § 73, päätös
  • Kaupunkirakennelautakunta 16.6.2020 § 114, päätös
  • Kaupunginhallitus 10.8.2020 § 248, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 31.8.2020 § 66, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 13.10.2020

Ehdotusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 30.4.-1.6.2020

Luonnosvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 29.8.-23.9.2019

Aloitusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 1.3.-26.3.2018

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute