Sisältöjulkaisija

Keskustan suojelukaava
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on suojella ne rakennukset, joiden suojelusta on päätetty Joensuun keskustan osayleiskaavassa (2012). Kaavamuutos käsittää kiinteistöt, joilla on osayleiskaavassa suojeltavaksi osoitettuja rakennuksia.

Hyväksymisvaiheet ja päätökset

  • Kaupunkirakennelautakunta 18.1.2022 § 6, päätös, 10.5.2022 § 73, päätös
  • Kaupunginhallitus 16.5.2022 § 192, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 65, päätös
  • Kaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
  • Kaupunginhallitus 5.9.2022 § 311 määräsi kaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta aluetta, johon valitus kohdistuu, päätös
  • Itä-Suomen hallinto-oikeus on 9.12.2022 päätöksellään 2765/2022 hylännyt kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen.
  • Korkein hallinto-oikeus on 7.8.2023 päätöksellään 2294/2023 hylännyt hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen
  • Lainvoima 24.8.2023
Yhdyshenkilö
Julia Virkkala
projektipäällikkö
0400 862 592
julia.virkkala@fcg.fi
Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute