Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunki sopeuttamassa taloutta ensi vuonna neljällä miljoonalla

Kaupunki sopeuttamassa taloutta ensi vuonna neljällä miljoonalla

Joensuun kaupunki on aloittanut vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman valmistelun. Kaupunginvaltuusto käsitteli kaupungin talouden näkymiä talousarvioseminaarissaan 25. syyskuuta.

Talousjohtaja Satu Huikurin valtuustolle esittelemässä talousarviokehyksessä kaupungin taloutta sopeutetaan vuonna 2024 neljällä miljoonalla eurolla. Sopeutuksella estetään kustannusten noususta johtuva menojen kasvu.

Esityksessä neljän miljoonan sopeutuksen keinoja ovat palvelujen menojen alentaminen toimintaa muokkaamalla, kaupungin omaisuuden, kuten metsien ja kiinteistöjen, myyntitavoitteiden nostaminen sekä taksojen ja maksujen tarkistaminen. Palveluiden osalta esityksen sopeutuslistalla on joukko toimia kesäleikkikenttätoiminnasta luopumisesta matkailun määrärahojen ja avustustasojen pienentämiseen. Kiinteistöveron osalta maapohjan kiinteistövero on nousemassa lainsäädännöllisten muutosten myötä, lisäksi esityksessä on mukana rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron käyttöönotto.

- Neljän miljoonan sopeutus katkaisee vain menojen kasvun. Lisäksi meidän täytyy löytää lisää keinoja, joilla tasapainotamme muun muassa valtionosuuksien vähenemisestä johtuvan kaupungin tulojen kutistumisen. Lähivuosien sopeutustarve on yhteensä kaksikymmentä miljoonaa euroa, taustoittaa Joensuun kaupungin talousjohtaja Satu Huikuri.

Vuonna 2026 säästötarve kymmenen miljoonaa

Kaupunginvaltuustolle esitellyn, vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman mukaan vuoteen 2026 mennessä olisi löydettävä yhteensä kymmenen miljoonan euron säästöt. Säästöjen lisäksi taloutta varaudutaan tasapainottamaan nostamalla veroprosenttia.

Kymmenen miljoonan sopeutustarve vaatii alkuvuodesta päätöksiä, jotka koskevat kaupungin palveluverkon laajuutta ja palveluiden tasoa. Keinojen valmistelu on käynnissä.

Joensuussa on viime vuosina investoitu voimakkaasti, mikä näkyy uudistuneessa kaupunkikuvassa ja palveluverkossa. Vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmassa Joensuu investoi edelleen rohkeasti. Kolmen vuoden investointitaso on miltei 130 miljoonaa euroa.

- Tässäkin tilanteessa on investoitava, jotta tavoite nousta 80 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2025 mennessä on saavutettavissa. Investointitasoa ei kuitenkaan ole mahdollista ylittää. Tämä tarkoittaa, että kaikkia toivottuja investointikohteita ei seuraavan kolmen vuoden aikana ole mahdollista toteuttaa, Huikuri toteaa.

Sopeutustarpeiden taustalla hyvinvointialueuudistus

Suomen talouden heikko tilanne ja vaisu kasvunäkymä heijastuvat myös kaupungin talouden näkymään. Kustannustason nousu, korkojen poikkeuksellisen nopea muutos sekä kunta-alan palkkaratkaisu ovat kasvattaneet menoja.

Taloutta haastaa myös hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyvät vaikutukset. Uudistuksen myötä verotulojen ja valtionosuuksien taso alenee pysyvästi yli kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa. Samanaikaisesti kaupungin tulot alenevat, toimintamenot kasvat muun muassa palkankorotusten takia. Verotulot ja valtionosuudet ovat kaupungin merkittävimmät tulolähteet. Tulotason alentuessa myös menot tulee mitoittaa alenevaa tulotasoa vastaavasti.

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2024 talousarvion kehyksiä 2. lokakuuta. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan 9. marraskuuta ja vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 11. joulukuuta.