Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginvaltuustolle esiteltiin kevyempi malli muuttaa kaupungintalo museoksi 

Kaupunginvaltuustolle esiteltiin kevyempi malli muuttaa kaupungintalo museoksi 

Paljon keskustelua herättänyttä kaupungintalo museoksi -hankkeen suunnitelmaa on kirkastettu loppukevään aikana. Kulttuurijohtaja Katriina Leppäsen johdolla museotoiminnan järjestämiseksi löydettiin vaihtoehto, joka mahdollistaa kaupungintalon museokäytön ilman suuria rakenteellisia muutoksia. Uusi vaihtoehto on käyty läpi Museoviraston kanssa ja tilannekatsaus jatkovalmistelusta esiteltiin kaupunginvaltuustolle iltakoulussa maanantaina 6.6.

Huhtikuussa aloittanut kulttuurijohtaja Katriina Leppänen on työstänyt ajatuksia museotoiminnan järjestämisestä yhdessä museoiden henkilöstön kanssa. Leppäsen mukaan Kaupungintalo museoksi- hanke mahdollistaa Joensuun museotoimen kehittämisen uudella tavalla. Toiminnan suunnittelussa on ytimenä edelleen vuonna 2020 hyväksytty Sinisen Virran museot -konsepti. Keskeisenä ajatuksena on museotoimen yhdistäminen ja näyttelytoimintojen keskittäminen taidemuseolle ja kaupungintalolle siten, että toimintoja ja näyttelyitä tehdään ristiin molempia tiloja parhaalla tavalla hyödyntäen.

Tilajärjestelyjen avulla museoiden yhteenlasketut näyttelytilat säilyvät ennallaan tai jopa hieman lisääntyvät. Mukulakatu sijoitetaan mallissa jatkossa taidemuseolle. Varasto- ja verstastiloja keskitetään keskustan ulkopuolelle, jossa toiminnan ilmanvaihdolliset ja tekniset vaatimukset on mahdollista huomioida. 

Uudessa mallissa museoesineiden esittely kaupungintalolla järjestetään olosuhdevitriinejä käyttäen. Näin Museoviraston vastustamista kaupungintalon suurista rakenteellisista muutoksista voidaan luopua. Olosuhdevitriinien myötä raskaita ilmanvaihtoratkaisuja ei tarvita. Tämä tarkoittaa, että uudisrakennus kaupungintalon ulkopuolelta voidaan jättää toteuttamatta ja sisätilojen muutokset jäävät aiempaa pienemmiksi. Myös tavarahissin rakentamisesta rakennuksen sisäpihalle luovutaan.

Esitetyillä muutoksilla kaupungintalon muutostöiden kustannukset jäävät aiempaa suunnitelmaa alhaisemmiksi. Uudella toimintamallilla toteutettu kaupungintalon muutostöitä koskeva hankesuunnitelma ja kustannusarvio on pyrkimys tuoda päätöskäsittelyyn syksyllä 2022.

Uusi toimintamalli esiteltiin myös Museovirastolle maanantaina 6.6. Museoviraston mukaan nyt esitetyt ajatukset kuulostavat hyviltä kaupungintalon kannalta ja on hienoa, että tilat saadaan avautumaan yleisölle. Museovirasto on mielellään mukana ohjaamassa jatkosuunnittelua.

Uudessa suunnitelmassa muutokset tulevat toteutumaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa kaupungintalon muutostyöt ja toisessa vaiheessa taidemuseon peruskorjaus ja tarvittavat muutokset. Museotoiminnan tarvitsemia varasto- ja työtiloja laajennetaan tarpeen mukaan ydinkeskustan ulkopuolelle. Suunnitelmien myöhemmässä vaiheessa on myös mahdollisuus museon laajennukselle taidemuseon korttelissa, mikäli siihen nähdään tarvetta.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.