Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupungintalon museohanketta selvitetään yhteistyössä Museoviraston kanssa

Kaupungintalon museohanketta selvitetään yhteistyössä Museoviraston kanssa

Joensuun kaupunki on jatkanut keskusteluja Museoviraston kanssa koskien museon tilojen sijoittamista kaupungintaloon. Museoviraston lausuntoa käsiteltiin kaupungin ja Museoviraston yhteisessä tapaamisessa maaliskuun lopussa, ja Museoviraston osastonjohtaja Ulla Salmela vieraili Joensuussa perjantaina 8.4.

Museovirasto on seurannut suunnittelua viime vuoden, ja keskustelut on käyty hyvässä yhteisymmärryksessä. Museovirasto haluaa tukea kaupunkia suunniteltaessa, miten arvorakennusten suojeluarvot ja toiminta on soviteltavissa yhteen.

– Museovirasto arvostaa Joensuun kaupungin tavoitetta pitää arvorakennuksista huolta ja pitää rakennukset käytössä. Kaupungintalo on helmi, ja on jo itsessään näyttelyesine, toteaa Museoviraston osastonjohtaja Ulla Salmela.

Museovirasto esitti lausunnossaan kriittisiä näkemyksiä kaupungin hankesuunnitelmasta. Ulla Salmelan mukaan nykyaikaisten vaatimusten mukaisen museotoiminnan sijoittaminen vanhaan rakennukseen vaatii tarkkaa harkintaa ja hyvää suunnittelua. Lausunnossaan Museovirasto toi esiin hankesuunnitelman ongelmakohtia, joihin on jatkossa löydettävä ratkaisuja. Kaupunki ja Museovirasto uskovat, että hyvällä yhteistyöllä on löydettävissä ratkaisuja hankkeen onnistuneeksi toteuttamiseksi.

– Olemme olleet yhteydessä Museovirastoon jo hankkeen alusta ja molemmilla on toive saada Joensuun merkittävin rakennus arvoiseensa käyttöön. Hallinnon siirtyessä kaupungintalolta tavoitteena on avata rakennuksen ovet kaupunkilaisille ja matkailijoille. Museon ja teatterin yhdistelmä toteuttaa tätä tavoitetta talon arvolle soveliaalla tavalla. Yhdessä taidemuseon kanssa Sinisen virran varrelle muodostuu kokonaisuus, joka on symbolisestikin merkittävä, toteaa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

– Museovirasto ohjaa ja valvoo kaupungintalon kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Museovirasto ei pidä mahdottomana, että museon toimintoja siirtyy kaupungintaloon, Salmela pohtii.

Kaupungintalon hankesuunnitelmaa on tarkoitus käydä läpi yhdessä Museoviraston kanssa heti pääsiäisen jälkeen, jolloin etsitään ratkaisuja lausunnossa esiinnousseisiin ongelmakohtiin. Kiinteistön omistajana kaupunki ratkaisee rakennuksen tilojen käytön, kuullen Museoviraston asiantuntijoita suojelurakennuksen asettamista reunaehdoista. Tulevaa toimintaa varten tarvittavia ja toteutuskelpoisia ratkaisuita arvioidaan yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Joensuun kaupunginvaltuusto käsittelee museohankkeen etenemistä Museoviraston esille nostamien seikkojen valossa iltakoulussaan tiistaina 19.4. Hanke on tarkoitus tuoda päätöskäsittelyyn toukokuun aikana.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.