Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginjohtajan esitys talouden sopeuttamisesta julki

Kaupunginjohtajan esitys talouden sopeuttamisesta julki

Torstaina 30. toukokuuta julkaistiin kaupunginjohtajan esitys talouden sopeutuksen linjauksista sekä kouluverkosta. Talouden sopeutuksen linjaukset ohjaavat vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua.

Esitys pohjaa huhtikuussa valmistuneeseen konsulttiselvitykseen. Selvityksessä listattiin toimia, jotka toteuttamalla kaupunki säästäisi noin 18,8 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupunginjohtajan esityksessä osasta toimista on luovuttu ja esityksen euromääräinen vaikutus on 17,2 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee esitystä kokouksissaan 3. ja 10. kesäkuuta. Hallituksen käsittelyn jälkeen esitys etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Valtuuston on määrä päättää talouden linjauksista ja kouluverkosta kokouksessaan 17. kesäkuuta.

Tuupovaaran, Uimaharjun ja Pataluodon kouluille jatkoa 

Konsultin selvityksessä ehdotettiin, että Joensuu luopuisi vuoteen 2031 mennessä yhdeksästä alakoulusta ja yhdestä lukiosta, kaksi yhtenäiskoulua muuttuisi yläkouluiksi ja yhden koulun rakentamisesta luovuttaisiin. Toimenpiteet toisivat noin kuuden miljoonan euron vuosittaisen säästön.

Kaupunginjohtajan esityksessä konsulttiselvityksestä poiketen Tuupovaaran, Uimaharjun ja Pataluodon alakoulut jatkavat toistaiseksi. Lisäksi Rekivaaran ja Iiksenvaaran koulut esitetään lakkautettavaksi vasta vuonna 2027.

- Tuupovaaran ja Uimaharjun jatkoa esitetään kuulemisten ja palautteiden perusteella. Selvitimme kasvatus- ja koulutuslautakunnan pyynnöstä myös vaihtoehtoja, joissa Suhmuran, Iiksenvaaran ja Mutalan koulut säilyisivät. Lasten määrän vähetessä tämä tuottaisi useita kouluja, joissa ryhmiä olisi hankala saada muodostettua. Tämä voisi johtaa siihen, että koulujen opetukseen pitäisi säästöjen sijaan lisätä resursseja. Päädyimme esitykseen, että Pataluodon alakoulu kannattaa säilyttää, mutta muuten Reijolan ja Mutalan alueilla optimaalisinta on järjestää kouluverkko konsulttiselvityksen mukaisesti, kertoo kaupunginjohtaja Jere Penttilä.

Mikäli Suhmuran, Iiksenvaaran, Mutalan, Tuupovaaran ja Uimaharjun alakoulut jatkaisivat lautakunnan esityksen mukaisesti, pienenisivät kouluverkon tuomat säästöt 2,9 miljoonaan euroon vuodessa. Kaupunginjohtajan esityksessä kouluverkon säästöt ovat runsaat 4,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Orkesteri ja Suven avaus pois säästölistalta, Sinkkolaan uusi toimija

Konsulttiselvityksestä poiketen kaupunginjohtaja ei esitä kaupunginorkesterin muuttamista kamariorkesteriksi ja Suven avaus järjestettäisiin jatkossakin joka vuosi. Sinkkolan kotieläinpihan toiminta jatkuisi, mutta jatko edellyttää ulkopuolista toimijaa, jota kaupunki voi avustaa.

Varhaiskasvatuksen osalta konsulttiselvityksessä ehdotettiin, että kaupunkiin rakennettaisiin seitsemän uutta päiväkotia, joihin yhdistettäisiin 18 yksikön toiminta. Näin saavutettaisiin 1,5 miljoonan euron vuosittainen säästö. Kaupunginjohtajan esityksessä sopeutustavoite on ennallaan, mutta yksittäiset päätökset lakkauttamisista ja rakentamisista tehtäisiin myöhemmin.

- Joensuun päiväkotiverkko on pirstalainen ja sitä on tarkoituksenmukaista suoraviivaistaa. Jokaista yksityiskohtaa ei kuitenkaan ole tarpeellista päättää nyt. Tärkeää on linjata selvitykseen perustuvat talouden raamit, joiden mukaan toimielimet tekevät päätökset tulevien vuosien talousarvioiden yhteydessä, Penttilä selventää.

Verotukseen muutoksia 

Verojen osalta esitetään, että verotusta voidaan korottaa enintään Suomen 21 suurimman kaupungin mediaaniin. Kunnallisveron osalta muutos tarkoittaisi veron kohoamista 7,9 prosentista 8,1 prosenttiin.

- Näillä sopeutustoimilla ja veroratkaisulla saavuttaisimme nollatuloksen vuosikymmenen loppupuolella. Siihen saakka talous on alijäämäinen. Tämä ei ole kasvavalle ja kehittyvälle kaupungille riittävä tavoite. Kasvu vaatii ylijäämäistä tulosta, jotta kaupunki voi investoida kehittyäkseen. Siihen meidän tulee pyrkiä. Haluamme kuulua Suomen menestyvien kaupunkien joukkoon. Viranhaltijoiden monipuoliseen dataan perustuva esitys siirtyy nyt luottamushenkilöiden käsittelyyn ja päätöksentekoon, Penttilä päättää.

Yhteistoimintamenettelyt käyty

Joensuun kaupunki on käynyt yhteistoimintamenettelyt osana talouden sopeutusta. Menettelyissä on neuvoteltu henkilöstövaikutuksista, joita konsulttiselvityksessä esitetyt toimenpiteet tuottaisivat toteutuessaan. Kaupunginhallitukselle asia esitellään maanantaina.  

Toteutuessaan kaikki esitetyt säästötoimenpiteet tuottaisivat vuosien 2024–2030 aikana enintään 38 irtisanomista, 20,6 tehtävänkuvamuutosta, 57 ulkoistamista tai liikkeenluovutusta, 63 eläköitymistä sekä 36 määräaikaisuuksien päättymistä. Yhteensä kaikki toimet toisivat noin 7,3 miljoonan henkilöstösäästöt.

- Yhteenvedossa on mukana kaikkien säästöehdotusten vaikutukset enimmillään. Myös niiden, jotka eivät ole kaupunginjohtajan esityksessä mukana. Lopulliset henkilöstövaikutukset ja mahdollisten muutosten aikataulut riippuvat valtuuston päätöksistä. Mitään ei kuitenkaan toimeenpanna kesän keskellä, vaan mahdolliset muutokset tehdään lomakauden jälkeen, toteaa Joensuun kaupungin henkilöstöjohtaja Mari Pitkänen.

Kaupunginjohtajan esitys talouden sopeutuksen linjauksista sekä kouluverkosta luettavissa dynasty-palvelussa kaupunginhallituksen esityslistalta. 

Vastaukset kasvatus- ja koulutuslautakunnan lisäselvityspyyntöihin esillä talouden sopeutuksen verkkosivuilla

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.