Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginhallitus teki esityksen talousarviosta

Kaupunginhallitus teki esityksen talousarviosta

Joensuun kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarviota ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaa kokouksessaan maanantaina 4. joulukuuta. Kaupunginhallitus esittää useita muutoksia kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Talousarvion hyväksyy kaupunginvaltuusto kokouksessaan 11. joulukuuta.

Kaupunginhallitus esittää, että, varhaiskasvatuksen iltahoito jatkuu Enon ja Uimaharjun alueella, Enon jäähallin pukukopit säilytetään, perusopetuksen tuntikehystä ei pienennetä, avustusten tason tarkastusta ei toteuteta, paitsi hissiavustusten osalta, Tuupovaaran nuorisotalo säilytetään kaupungilla ja vuokrakustannus jaetaan nuorisopalvelujen, osallisuus- ja vetovoimalautakunnan sekä toimijoiden kesken, Koivuniemen huvilan ja saunan osalta noudatetaan omistajaohjausjaoston päätöstä eli ennen myynti- tai purkutoimenpiteitä selvitetään vaihtoehtoisia ratkaisuita toimijoiden kanssa sekä tehdään kokonaisselvitys siitä, kuinka kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluilla voi edistää terveyttä ja hyvinvointia huomioiden esimerkiksi palvelujen asiakasmaksut ja seniorikortti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Ollilan päiväkoti lakkautetaan viimeistään 30.6.2025 eli lakkautus siirtyy. Puun myynti toteutetaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaisesti, mutta myyntimääriä lisättäessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan eri-ikäisrakenteisen ja jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen keinovalikoimaa sekä panostetaan Joensuun metsänhoidon linjauksissa mainittuihin luonnonhoidon toimenpiteisiin

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuosi 2024 oli 15,8 miljoonaa euroa alijäämäinen tuoreimmat valtiovarainministeriön uutiset huomioiden. Kaupunginhallituksen esityksen vaikutus talousarvioon on noin 500 000 euroa, jolloin ensi vuoden alijäämä kasvaa yli 16,3 miljoonaan euroon.

- Hallituksessa käytiin hyvää ja rakentavaa keskustelua ja teimme linjaukset poliittisten ryhmien yhteisen sopimuksen mukaisesti. Samaan aikaan, kun päätimme säilyttää kaupunkilaisille tärkeitä palveluita, kasvaa alijäämä merkittävästi. Ylitys on suuri ja tiedämme, että emme voi jatkaa näin tulevien vuosien aikana. Joensuulla ei yksinkertaisesti ole varaa useisiin voimakkaasti alijäämäisiin vuosiin, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jere Nuutinen.

Ensi vuoden talousarvion ohella Joensuun kaupunki valmistelee suurta talouden tasapainottamisen esitystä, jonka on määrä valmistua maaliskuun lopussa. Tuoreimpien valtionosuuksien pienemisiin liittyvien laskelmien myötä sopeutustarve on yli 20 miljoonaa euroa. Tähän tavoitteeseen on määrä pyrkiä vuoteen 2026 mennessä.

- Olemme Joensuun kaupungin historian suurimman sopeutustarpeen äärellä ja talous on välttämätöntä saada tasapainoon nopealla aikajänteellä. Tämä tulee tarkoittamaan useita vaikeita ja kipeitä päätöksiä, kuten esimerkiksi palveluverkon tarkastelua, verojen korotuksia ja palvelujen laajuutta, Nuutinen päättää.