Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginhallitus käsittelee valtuuston päätöksiä

Kaupunginhallitus käsittelee valtuuston päätöksiä

Joensuun kaupunginhallitus käsittelee 20. kesäkuuta kaupunginvaltuuston maanantaina 17. kesäkuuta tekemien päätösten toimeenpanoa. Valtuusto päätti talouden sopeutuksen linjauksista ja kouluverkosta. Kouluverkosta tehtiin useita äänestyksiä ja valtuusto päätti hallituksen pohjaesityksestä poiketen, että Niittylahteen rakennetaan uusi koulu.

Kaupunginjohtaja esittää hallitukselle, että kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia. Kuitenkin ennen kaupunginvaltuuston päättämän uuden koulun hankesuunnitelman käynnistämistä kasvatus- ja koulutuslautakunta käynnistää vielä Reijolan ja Niittylahden alueen kouluverkkotarkastelun, koska kaupunginvaltuuston päätös ei ole tulkinnaltaan yksiselitteinen Reijolan ja Niittylahden koulujen osalta.

- Tarkastelun tavoitteena on selvittää päätöksen vaikutus koko alueeseen kaupunginvaltuuston päätöstä kunnioittaen. Kouluverkossa yhden palan siirrolla on väistämättä vaikutus myös muuhun ympäröivään alueeseen, selventää Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä.

Kouluverkkotarkastelussa tulee huomioida muun muassa lapsivaikutukset, taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset henkilöstöön. Näitä selvityksiä ei ole tehty Reijolaan päätetyn koulun paikan muutoksesta, sillä esitys koulun rakentamisesta Niittylahteen tuotiin hallitukseen vain viikkoa ennen valtuuston päätöstä.

Kaupunginjohtajan esityksen mukaan lopulliset päätökset tekee selvitysten jälkeen kaupunginvaltuusto. Samalla tulee ratkaista myös alueen varhaiskasvatuspalvelut.

Reijolaan on suunniteltu kolmisarjainen koulu, jonka yhteydessä olisi yksitoistaryhmäinen päiväkoti. Koulu on suunniteltu noin 400 koululaiselle ja päiväkoti noin 180 lapselle. Reijolan koulun ja päiväkodin tilanne on valtuuston päätöksen myötä epäselvä.

- Reijolaan päätetyn uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnittelu on jo pitkällä, joten maanantaina tehty päätös aiheuttaa ymmärrettävästi huolta ja epätietoisuutta alueen lapsiperheissä. Lisäksi päätös haastaa jo merkittävästi pienentynyttä talouden sopeutusta, toteaa Joensuun kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen.

Kaupunginhallituksen esityslista dynasty-palvelussa