Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginhallitus esittää loivennuksia talouden sopeutukseen

Kaupunginhallitus esittää loivennuksia talouden sopeutukseen

Joensuun kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan esitystä talouden sopeutuksesta ja kouluverkosta kokouksessaan 10. kesäkuuta. Kaupunginjohtajan esityksessä listattiin toimia, joilla kaupunki säästäisi noin 17,2 miljoonan euroa vuodessa. Talouden tasapainoon saattamiseksi kaupunki tarvitsee yli 20 miljoonan euron edestä menojen vähennyksiä tai tulojen lisäyksiä.

Kaupunginhallitus esittää useita muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn hallituksen esitys tulee maanantaina 17. kesäkuuta.

Muutokset koulu- ja päiväkotiverkkojen osalta 

Kouluverkon osalta hallitus esittää kaupunginjohtajan esityksestä poiketen, että Pyhäselän lukio ja Suhmuran koulu jatkavat. Lisäksi hallitus poisti omasta esityksestään Mutalan koulun lakkauttamisen ja esittää, että Mutalan, Utran ja Rantakylän alueiden kouluratkaisuun palataan tulevan valtuustokauden aikana Utran koulun tarveselvityksen laadinnan yhteydessä.

Hallitus esittää myös, että Kanervalan koulun lakkautuessa nykyisen mallin mukainen englantipainotteinen opetus jatkuu myös koulun lakkautuksen jälkeen.

Kouluverkon osuus kaupunginjohtajan säästöesityksestä oli kokonaisuudessaan yli kuusi miljoonaa euroa, josta Suhmuran koulun osuus 519 000 euroa, Mutalan koulun osuus 839 000 euroa ja Pyhäselän lukion osuus noin 50 000–100 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen osalta hallitus esittää, että varhaiskasvatuksen palvelut jatkuvat Tuupovaarassa, Uimaharjussa ja Niittylahdenrannassa ja ilta- ja viikonloppuhoito säilyy Enossa. Muut muutokset sivistys- ja hyvinvointijohtaja tuo kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettäväksi.

Päiväkotiverkon osuus säästöesityksestä oli kokonaisuudessaan yli 1,5 miljoonaa euroa ja ilta- ja viikonloppuhoidon osuus 54 000 euroa.

Lisäksi hallitus esittää, että koululaisten iltapäivätoiminnan paikkamäärää ei pienennetä, eikä asiakasmaksuja nosteta. Iltapäivätoiminnan osuus säästöesityksestä oli 70 000 euroa.

Muutokset asiakaspalvelupisteiden, kirjastojen ja liikuntapaikkojen osalta

Pitäjien asiakaspalvelupisteiden osalta hallitus esittää, että uudet pitäjäpalvelupisteet sisältävät ainakin asiakas- ja tukipalveluita sekä kirjastopalveluita. Asiakaspalveluspisteiden osuus säästöesityksestä oli 94 000 euroa.

Kirjastojen osalta hallitus esittää, että kiinteitä kirjastoja ei lakkauteta, vaan kehitetään omatoimikirjastoiksi. Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran kirjastot muutetaan omatoimikirjastoiksi. Kirjastojen osuus säästöesityksestä oli 202 000 euroa.

Liikuntapaikkojen osalta hallitus esittää, että liikuntajohtaja tuo liikuntapaikkaverkoston kokonaisuutena kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle päätettäväksi. Liikuntapaikkojen osuus säästöohjelmasta oli 259 000 euroa.

Hallitus poisti omasta esityksestään myös katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja toimitilojen hoidon järjestämisen yhdistämisen kaupunkiympäristön toimialan alaisuuteen. Toimenpiteen osuus säästöesityksestä oli 702 000 euroa.

Luottamushenkilöorganisaation ja kaupungin organisaation järjestelyjä on määrä tarkastella syksyn aikana.

Muutokset nuoriso- ja kulttuuripalveluiden osalta 

Hallitus esittää, että nuorisopalvelut säilyvät Uimaharjussa, Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa ja nuorten työpajatoiminta ja kesätyöllistäminen säilyvät ennallaan. Lisäksi hallitus esittää, että yhteisötalo Sataman toiminnot turvataan ja kiinteistökehitykseen laaditaan aikataulu.

Kohtaamispaikkojen (Satama, Rupla ja Tuupovaaran nuorisotalo) osuus säästöesityksestä oli 53 000 euroa ja nuorisopalvelujen palveluverkon osuus 73 000 euroa. Kesätyöohjelman osuus oli 41 000 euroa ja työpajatoiminnan 15 000 euroa.

Hallitus esittää, että kansalaisopiston ryhmäkokorajat pysyvät ennallaan ja Bunkkerimuseon ja Kiihtelysvaaran kotiseutumuseon jatko turvataan. Kansalaisopiston osuus säästöesityksestä on 160 000 euroa ja museoiden osuus 23 000 euroa.

Muutokset taksoihin, maksuihin ja avustuksiin  

Taksoja ja maksuja hallitus esittää nostettavaksi enintään inflaation vaikutuksen verran tai kahdella prosentilla vuosittain. Kaupunginjohtajan esityksessä korotus oli kustannustason muutosta vastaava noin kolme prosenttia. Taksojen ja maksujen osuus säästöesityksestä on yhteensä 718 000 euroa.

Hallitus poisti omasta esityksestään vanhojen alueiden tontinvuokrien päivittämisen vastaamaan tontin arvoa. Tontinvuokraperusteiden osuus säästöesityksestä on 505 000 euroa.

Lisäksi hallitus esittää, että avustusten tasoa lasketaan kaupunginjohtajan esityksestä poiketen viisi prosenttia vuodessa kahden vuoden aikana. Kaupunginjohtajan esityksessä tasoa esitettiin laskettavaksi 10 prosenttia vuodessa kahden vuoden aikana. Avustusten tason madaltamisen osuus säästöesityksestä on 272 00 euroa.

Verotuksen osalta hallitus esittää, että verotus pyritään pitämään 21 suurimman kaupungin mediaanitasossa.

- Puolueiden välillä käytiin avointa keskustelua ja pääsimme kokonaisuuden osalta lähes yksimieliseen esitykseen. Tällä esityksellä pystymme tasapainottamaan taloutta, mutta myös ottamaan huomioon kaupunkilaisilta saatuja mielipiteitä, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jere Nuutinen.   

- Tämä prosessi on ollut suuri ponnistus sekä viranhaltijoilta, mutta myös päättäjiltä. Pelkästään puolueiden välisiä neuvotteluita käytiin lähes 20 tuntia. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille osallisille, Nuutinen jatkaa.   

Laskevat valtionosuudet haastavat taloutta 

Joensuun kaupungin taloutta haastavat hyvinvointialueen ja tulevan TE-uudistuksen vaikutukset sekä syntyvyyden lasku. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin verotulot ja valtionosuudet laskivat pysyvästi noin 26 miljoonaa euroa vuodessa.

Valtionosuuksia laskee tulevaisuudessa myös oppilasmäärän lasku. Vuoteen 2030 mennessä Joensuussa on yli 900 peruskoulun oppilasta nykyistä vähemmän.

- Tulojen, varsinkin valtionosuuksien, radikaali väheneminen pakottaa leikkaamaan menoja. Kaupunginhallituksen esittämien muutosten tarkkaa vuosittaista eurovaikutusta ei ole vielä pystytty arvioimaan, mutta karkeasti laskettuna sopeutuspotentiaali pienenee alkuperäisestä 20 miljoonasta noin 13,5 miljoonaan. Talous tulee saada tasapainoon, joten tämä osuus on löydettävä jostain muualta. Kaupunginjohtajan esityksen säästökeinoja valmisteltiin yli puoli vuotta, joten selvää on, että helppoja kohteita ei ole, toteaa Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä.  

Kaupunginvaltuusto käsittelee kouluverkkoa ja talouden sopeutuksen linjauksia kokouksessaan maanantaina 17. kesäkuuta.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa dynasty-palvelusta.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.