Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupungin talouden sopeutuksen ohjausryhmä aloitti työnsä

Kaupungin talouden sopeutuksen ohjausryhmä aloitti työnsä

Joensuun kaupungin talouden sopeutuksen ohjausryhmän ensimmäinen kokous järjestettiin maanantaina 20. marraskuuta.

Ryhmän tavoitteena on löytää keinoja tasapainottaa kaupungin taloutta 20 miljoonalla eurolla vuoteen 2026 mennessä. Esitys tasapainottamisen keinoista on määrä valmistua maaliskuun lopussa 2024.

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 11. joulukuuta.

Kaikki kivet käännettävä

Talouden sopeutuksen ohjausryhmään kuuluvat puheenjohtaja Jere Nuutinen, Seppo Eskelinen, Heli Hjälm, Sari Koskinen ja Jussi Wihonen. Ryhmän kokouksissa ovat läsnä talousjohtaja Satu Huikuri, kansliapäällikkö Jenni Jokela ja kaupunginjohtaja Jere Penttilä sekä kaupungin viranhaltijoita tarpeen mukaan. Ryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja Riitta Himanka. Ohjausryhmän työtä avustavat FCG Oy:n Eero Laesterä ja Heli Silomäki.

- Ohjausryhmä käy läpi koko kaupungin menot ja tulot, kuten tilat, palveluverkon, tulojen kerryttämisen ja palvelutuotannon järjestämisen. Tässä tilanteessa kaikki kivet on käännettävä. FCG tarjoaa meille tärkeää vertailutietoa muihin kuntiin. Heillä on laaja näkemys siitä, millaisin kustannuksin eri kunnat järjestävät palveluita, ja pystyvät näin tarjoamaan näkemystä tasapainottamisen keinoista, toteaa Jere Nuutinen.  

FCG:n Eero Laesterä ja Heli Silomäki ovat olleet mukana muun muassa Jyväskylän kaupungin talouden sopeuttamisprosessissa.  

- Joensuun sopeutustarve, hiukan yli 20 miljoonaa euroa, vaikuttaa olevan linjassa useiden suurten kaupunkien ja maakunnan keskustan kesken. Määrä on suuri ja sen saavuttaminen edellyttää suuria rakenteellisia muutoksia, jotka todennäköisesti näkyvät myös kaupungin palveluissa. Työhön on ryhdyttävä viimeistään nyt, sillä rakenteellinen alijäämä kasvaa jatkuvasti ja sopeutustoimien tekeminen tulee aina vain vaikeammaksi, kommentoi FCG Oy:n Eero Laesterä.

Valtionosuuksien määrässä epäselvyyttä

Joensuun kaupungin tarve tasapainottaa johtuu pääosin hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista. Talousarvion laadinnan aikaisen arvion mukaan verotulojen ja valtionosuuksien taso alenee ensi vuonna pysyvästi noin 26 miljoonaa euroa vuoteen 2023 nähden ja kaupungin talous kääntyy alijäämäiseksi. Samanaikaisesti menot kasvavat muun muassa palkankorotusten ja kustannusten nousun myötä.

Tulevien vuosien valtionosuuksien määrässä on yhä epäselvyyttä. Valtionvarainministeriö tiedotti perjantaina 17. marraskuuta muutoksista kuntien valtionosuuksiin. Tiedotteen mukaan kuntien valtionosuudet alenevat merkittävästi aiemmin arvioitua enemmän. Tämä kohottaisi kaupungin talouden tasapainottamisen tarvetta entisestään. Ministeriön 20. marraskuuta lähetettämän tiedotteen mukaan valtionosuusvähennystä jaksotettaisiin vuosille 2025–2027. Kuntakohtaiset vaikutukset julkaistaan myöhemmin. Joensuun kaupungin talouden sopeutuksen ohjausryhmä huomioi tarkentuvien valtionosuuksien vaikutusta talouden tasapainottamisen tarpeeseen ja aikatauluun sekä tiedottaa vaikutuksista tarvittaessa erikseen.

Vuosien 2024–2026 tavoitteena on löytää tasapainoinen kokonaisuus toimenpiteistä, joilla turvataan laadukkaat palvelut kuntalaisille sekä varmistetaan Joensuun pysyminen kasvun uralla.