Sisältöjulkaisija

angle-left Kauppatorikyselyyn yli 1 000 vastausta

Kauppatorikyselyyn yli 1 000 vastausta

Torille tullaan viihtymään kesäkahviloihin- ja ravintoloihin ja markkinoille. Tori on myös merkittävä läpikulkupaikka. Vastaajat toivovat tulevaisuuden rakentamisen olevan maltillista.

 

Kaupunki selvitti kyselyllä keskustakohteiden arvostusta, Kauppatorin käyttötarpeita ja suhtautumista rakentamiseen torille. Kyselyn tulokset auttavat hahmottamaan Kauppatoriin liittyviä toiveita ja näkemyksiä. Vastaajista 83 % oli joensuulaisia. Keskusta-alueella asuvat olivat suurin vastaajaryhmä (37 %). Kaikki ikäryhmät olivat tasapuolisesti edustettuina, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joita tällä kyselyllä ei tavoitettu. 

Kyselyn tuloksiin voi tutustua kaavoituksen sivuilla.

Kauppatori on joensuulaisille tärkein paikka

Joensuun Kauppatori on kyselyn perusteella kaupungin identiteetin kannalta vastaajille tärkein yksittäinen paikka. Sen kanssa kilpailevat jokivarren kohteet: Ilosaaren ympäristö, kaupungintalo, Rantakadun puutalot ja kävelykatu. Nämä ovat kaikkien ikäryhmien top 5 -paikat kaupungin imagon kannalta. Avovastauksissa myös Pielisjoki nostettiin useasti esiin.

Mikä torille vetää?

Kesäkahvilat ja -ravintolat, markkinat ja läpikulku tuovat ihmiset torille.

Vanhempia vastaajia sinne vetää myös torikauppa. Nuorilla torikaupan ohittaa ystävien tapaaminen, kansanjuhlat ja yöaikaiset grillitkin. Yllättävästi nuoret aikuiset käyttävät Kauppatoria kyselyn keskiarvoa enemmän.

Iso ratkaistava kysymys on, miten torin monet läpikulkijat saadaan pysähtymään ja viihtymään torilla. Avovastaukset sisältävät useita ideoita torin käytöstä.

Torille toivotaan maltillista rakentamista

Vastaajat sallisivat torille maltillisesti rakentamista. Yhden tai 1-2 rakennusta sallisi kolme vastaajaa neljästä. Ei yhtään rakentamista tai paljon rakentamista sallivia vastaajia oli molempia 12 %. Rakennusten sijaintipaikkana sai Koskikadun puoleinen torin reuna niukasti enemmän kannatusta kuin Siltakadun puoli. Siltakadun reuna oli ykkönen vain yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä – vanhan kauppahallin nostalgiaa? Koskikadun puolelle rakentamista perusteltiin sillä, että Siltakadun puoli olisi aurinkoisena parempi kesäkahviloille.

Avovastauksissa kiiteltiin Sinisen virran ja Keskuspuiston kesäkahviloiden tunnelmaa ja toivottiin niiden säilymistä jatkossakin.

Jos torille rakennetaan, sinne pitäisi rakentaa nimenomaan kauppahalli. Tätä mieltä oli 82 % vastanneista. Muulla rakentamisella torille ei ollut juurikaan kannatusta. Useissa avovastauksessa kyseenalaistettiin kauppahallin todelliset toteutumismahdollisuudet.

Kysely oli avoinna 31.1.–18.2.2019.

Kauppatorin torilava talvella

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.