Sisältöjulkaisija

angle-left Kauppatie

Kauppatie

Suunnitteluvaihe
Nähtävillä
Nähtävilläolo päättynyt
Suunnitelma valmis

Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelut yhdessä Joensuun Veden kanssa ovat laatineet suunnitelmaluonnoksen katurakenteiden ja vesihuoltoverkoston uusimiseksi/saneeraamiseksi Enon Kauppatiellä.

Nykytilassa oleva katu- ja vesihuoltorakenteet ovat käyttöikänsä loppupäässä ja ne ovat syytä uusia. Vesihuoltoverkoston runkolinjat sekä niiden tonttiliittymät kiinteistöille uusitaan koko Kauppatien osuudella. Kadun sadevesien hallintaa parannetaan uusimalla kadun kuivatusrakenteita ja reunapainanteiden toimintaa.

 

Yhteystiedot

suunnitteluinsinööri mika.kokko@joensuu.fi 050 352 7011

Sivu arviointi ja palaute