KUULUTUKSET

angle-left Kartonkipakkausjätteen kuljetusjärjestelmää koskeva päätös valmisteilla

Kartonkipakkausjätteen kuljetusjärjestelmää koskeva päätös valmisteilla

Kartonkipakkausjätteen kuljetusjärjestelmää koskeva valmistelu on käynnissä Joensuun alueellisessa jätelautakunnassa. Valmistelu koskee Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien aluetta ja näissä asumisen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuoltoa.

Jätelautakunta on käsitellyt kartonkipakkausten kuljetusjärjestelmää aiemmin vuosina 2016–2017. Lautakunta teki toukokuussa 2017 asiaa koskevan päätöksen, jonka Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi helmikuussa 2019. Jätelautakunta käsitteli kuljetusjärjestelmäasiaa uudestaan kokouksessaan 2.5.2019.

Tiivistelmä valmistelun tilanteesta:

  • Kunnan jätteenkuljetusjärjestelmästä säädetään jätelaissa. Päätös jätteenkuljetuksen järjestämisestä siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa, voidaan tehdä vain silloin, kun on etukäteen osoitettu jätelaissa säädettyjen edellytysten täyttyvän (JäteL 37.1 §). Kuljetusjärjestelmän tarkastelu kartonkipakkausten osalta tehdään jätelain 149 §:n perusteella.
  • Jätelautakunnan toimialueella laissa säädetyt edellytykset eivät kaikilta osin täyty. Kriteerien täyttymistä on arvioitu vuonna 2017 tehdyssä selvityksessä pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä kuljetuksesta sekä keväällä 2019 asiaa valmisteltaessa.
  • Jos kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle säädetyt edellytykset eivät täyty, kunnan on järjestettävä jätteenkuljetus. Jätelautakunnan toimialueella tulee siten siirtyä kartonkipakkausjätteen kuljetuksessa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.
  • Muutoksen aikatauluksi esitetään, että kiinteistön haltijoiden on irtisanottava nykyiset kartonkipakkausten kuljetussopimukset päättymään viimeistään 31.12.2020. Kunnan järjestämä kuljetus on tilattava Puhas Oy:ltä viimeistään 1.1.2021 alkaen.

Jätelautakunnan pöytäkirjasta 2.5.2019 voi tutustua tarkemmin asiaan ja kunnan jätteenkuljetusta koskevaan lainsäädäntöön.

Valmisteluaineisto eli jätelautakunnan pöytäkirja 2.5.2019 § 17 liitteineen on nähtävänä Joensuun kaupungin verkkosivujen kokouslistat-palvelussa (webdynasty.jns.fi > Joensuun alueellinen jätelautakunta).

Niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kartonkipakkausjätteen kuljetusjärjestelmää koskevalla ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä siitä, täyttyvätkö jätelain 37 §:ssä kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle asetetut edellytykset jätelautakunnan toimialueella, sekä muista kartonkipakkausjätteen kuljetusjärjestelmää koskevista seikoista.

Mielipiteet toimitetaan kirjallisesti viimeistään 24.5.2019 Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle osoitteeseen jatelautakunta@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja antaa jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945, anna.kettunen@joensuu.fi.


Joensuussa 3.5.2019

Joensuun alueellinen jätelautakunta

SomeShare