KUULUTUKSET

angle-left Päätös kartonkipakkausjätteen kuljetusjärjestelmästä

Päätös kartonkipakkausjätteen kuljetusjärjestelmästä

Joensuun alueellinen jätelautakunta on päättänyt, että kartonkipakkausjätteen kiinteistöittäinen kuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen mukaisesti koko jätelautakunnan alueella eli Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Lautakunta päätti asiasta kokouksessaan 19.6.2019 § 23.

Jätelautakunnan pöytäkirja on nähtävänä Joensuun kaupungin verkkosivuilla kokouslistat-palvelussa osoitteessa webdynasty.jns.fi > Joensuun alueellinen jätelautakunta > Pöytäkirja 19.6.2019.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti siten kuin kuntalaissa säädetään. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjan julkaisemisesta internetissä. Valitusaika on 30 päivää. Siten valitus on toimitettava 26.7.2019 mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (os. PL 1744, 70101 Kuopio). Täydellinen valitusosoitus on päätöspöytäkirjan liitteenä.

Lisätietoja antaa jätehuoltoneuvoja Tiina Salminen, puh. 050 408 6936, tiina.salminen@joensuu.fi.

Joensuussa 20.6.2019

Joensuun alueellinen jätelautakunta

SomeShare