Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Karsikon koulu
1
2
3
Asemakaavan muutoksella tutkitaan alakoulun ja mahdollisesti päiväkodin sijoittaminen samaan kortteliin. Ratkaisu edellyttää nykyisen asemakaavan suojeleman kivisen koulurakennuksen purkamista.

 

Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Karsikon alakoulu on siirtynyt sisäilmaongelmien vuoksi evakkoon Pohjolankatu 29 osoitteessa olevasta koulurakennuksesta. Myös samassa korttelissa olevan päiväkotirakennuksen käytöstä on luovuttu samoista syistä.

Nykyisen koulurakennuksen peruskorjaaminen käyttökelpoisiksi ei ole tarkoituksenmukaista seuraavista syistä. Peruskorjaamisella sisäilmaan liittyviä riskejä ei saada täysin minimoitua. Nykyinen koulurakennus ei myöskään tilaratkaisuiltaan sovellu uuden opetussuunnitelman vaatimiin toiminnallisiin ratkaisuihin. Kirjasto toimii vanhassa suojellussa puisessa koulurakennuksessa, jonka on tarkoitus jatkossakin säilyä.

 

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunkirakennelautakunta 26.2.2019 § 31, päätös
  • Kaupunkirakennelautakunta 27.8.2019 § 147, päätös
  • Kaupunginhallitus 2.9.2019 § 337, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 30.9.2019, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 5.11.2019

Yhdyshenkilö

Vesa Huohvanainen
Maankäytön suunnittelija
050 315 6521
vesa.huohvanainen@joensuu.fi

Ehdotusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 7.3.-8.4.2019

Luonnosvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 29.11. - 19.12.2018

Aloitusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 9.6.-1.7.2016

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute