Sisältöjulkaisija

angle-left Kanervalan asemakaavamuutos käynnistyy

Kanervalan asemakaavamuutos käynnistyy

Kanervalan kaupunginosan asemakaavatilannetta tarkastellaan nyt kokonaisuutena.

Kanervala on vanhimpia asemakaavoitettuja Joensuun keskikaupungin jälleenrakennuskauden asuinalueita. Kaavamuutoksella pyritään ohjaamaan erityisesti täydennysrakentamista siten, että alueen ominaispiirteet säilyvät myös muutosten yhteydessä. Samalla mietitään yleisten alueiden kuten puretun koulun tontin tuleva käyttö.

– Kanervalalla on erityistä historiallista merkitystä yhtenäisenä säilyneenä asuinalueena, ja sijainti keskustan läheisyydessä on arvokas. Edellinen asemakaavauudistus on tehty 1990-luvulla, ja päivittämistarvetta on kolmessa vuosikymmenessä syntynyt. Kantavana ajatuksena on korostaa Kanervalaa kaupungin käyntikorttina, kertoo Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Sonninen.

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville torstaina 22. kesäkuuta.

Keskiviikkona 28. kesäkuuta kello 17.30 järjestetään infotilaisuus Kanervalan Vanamokadun päiväkodilla ja sen jälkeen lyhyt yhteinen kävely ympäristössä. Mukana on Kanervala ja Otsola asukasyhdistyksen edustajia.

Rakennuskiellolla rauhoitetaan suunnittelu

Vanhin osa Kanervalaa on suojeltu alueena maakuntakaavalla. Tämän läntisen alueen osalta on kaupunginhallitus päättänyt rakennuskiellosta osalle kortteleista. Rakennuskielto on maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistama kaavoituksen työkalu, jonka tavoitteena on nyt suunnittelurauha suojelualueelle. Rajaus käsittää Tulliportinkadun, Vanamokadun ja Matarakadun ja niiden pistokatujen vanhinta rakennettua aluetta. Rakennuskielto koskee pääosin korvaavaa uudisrakentamista. Kaavan laadinnan aikana kuullaan asukkaita ja hahmotellaan tulevaisuuden Kanervalaa.

– Rakennuskiellolla pyritään rauhoittamaan kaavan valmisteluvaiheen aikainen tilanne erityisesti alueen yhtenäisimmin säilyneillä osilla. Tämä turvaa alueen maakunnallisen suojeluarvon. Tavoitteenamme on myös, että suunnittelutyö perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa, Sonninen toteaa.

Lisätietoja kaavahankkeista: Laadinnassa olevat kaavat