Sisältöjulkaisija

angle-left Kanervalan alueella tehdään pienpuuston hoitoa 17. heinäkuuta alkaen

Kanervalan alueella tehdään pienpuuston hoitoa 17. heinäkuuta alkaen

Joensuun kaupunki tekee pienpuuston hoitoa Kanervalan alueella 17. heinäkuuta alkaen. Työt kestävät arviolta syyskuun loppuun.

Pienpuuston hoidolla on tarkoitus avata lähimaisemaa ja näkymiä raivaamalla vesakoita ja pensaikoita. Kasvamaan jäävä puusto saa lisää tilaa ja valoa, ja samalla liikenneturvallisuus alueella paranee.

Pienpuuston hoidossa huomioidaan luontokohteet ja muut kaavamääräysten asettamat rajoitukset sekä lintujen pesintä, joten työt aloitetaan pesimäkauden päätyttyä. Hoitotyön yhteydessä kaadetaan vain huonokuntoiset isommat puut.

Suoritettavaa pienpuuston hoitoa tehdään ainoastaan kaupungin viheralueilla. Tonteilla olevien puiden poisto on luvanvaraista ja asukkaiden vastuulla.

Työmaa-alue merkitään metsänhoitotöistä varoittavin liikennemerkein ja tiedottein. Alueella voi liikkua erityistä varovaisuutta noudattaen.

Lisätietoja kaupungin lähimetsien hoidosta löytyy osoitteesta: http://www.joensuu.fi/lähimetsien-hoito

 

Oheisessa kartassa on havainnollistettu Kanervalan pienpuuston hoitoaluetta.