KUULUTUKSET

angle-left Julkipano maisematyöluvasta 2021-579

Julkipano maisematyöluvasta 2021-579

Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.10.2021 §:ssä 51 käsitellyt hakijan tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginpuutarhurin 30.9.2021 § 537 tekemää päätöstä 1 koivun, 1 männyn ja 1 vaahteran kaatamiseen kiinteistön 167-9-921-2 alueelta. Päätöksessä on velvoite istuttaa pienempiä puita kaadettavien puiden tilalle. Päätöksessä ei ole myönnetty lupaa 1 männyn kaatamiselle. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä hakijan tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää kaupunginpuutarhurin tekemän maisematyölupapäätöksen 30.9.2021 § 537 lupa 2021-579 voimassa.

Päätöksen antopäivä 22.10.2021

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Cantihin katu 64, 70100 Kuopio

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöikin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 22.11.2021 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 21.10.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare