KUULUTUKSET

angle-left Julkipano maisematyölupa 2020-168

Julkipano maisematyölupa 2020-168

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 17.6.2020 § 33 käsitellyt yksityishenkilön tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginpuutarhurin 29.4.2020 § 180 tekemää päätöstä yhden koivun ja kahden terijoensalavan poistamiseen. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä yksityishenkilön tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää kaupunginpuutarhurin tekemän maisematyölupapäätöksen 29.4.2020 § 180 lupa 2020-168 voimassa.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 22.6. – 22.7.2020 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Päätöksen antopäivä on 22.6.2020

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin valituksen on oltava perilla viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 22.7.2020 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 18.6.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare