KUULUTUKSET

angle-left Julkipano aloittamisoikeudesta rakennuslupa 2021-550

Julkipano aloittamisoikeudesta rakennuslupa 2021-550

Kiinteistö Oy Torikatu 19, kiinteistö 167-3-39-17, lupa 167-2021-550

Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta on 20.10.2021 §:ssä 58 päättänyt myöntää rakennusluvalle 167-2021-550 aloittamisoikeuden perustusten rakentamiseksi 8000 euron vakuutta vastaan ennen, kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.10.2021.

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Cantihin katu 64, 70100 Kuopio

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöikin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusaika päättyy 22.11.2021.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 21.10.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare