KUULUTUKSET

angle-left Julkinen kuulutus kalastuslain (379/2015) 64 §:n mukaisen asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, Jänisjoki, Kotajoki, Kuuttijoki, Mäntyjoki, Rekijoki/Joensuu ja Tohmajärvi

Julkinen kuulutus kalastuslain (379/2015) 64 §:n mukaisen asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, Jänisjoki, Kotajoki, Kuuttijoki, Mäntyjoki, Rekijoki/Joensuu ja Tohmajärvi

Jänisjoen alueen koski- ja virta-alueet_vireilläolokuulutus 06 03 2020 asti

Jänisjoen alueen koski-ja virta-alueet_päätösluonnos 2020

13.2.2020

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

SomeShare