Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun Uutisten ilme ja konseptia uusittiin

Joensuun Uutisten ilme ja konseptia uusittiin

Joensuun kaupungin tiedotuslehti Joensuun Uutiset on uudistettu. Ensimmäinen uudistettu numero jaetaan joensuulaiskoteihin keskiviikkona 16.10. Uudistuksen pohjalla oli viime vuoden lopulla teetetyn lukijatutkimuksen tulokset.

Joensuun Uutiset ilmestyy jatkossa joka toinen kuukausi, aina 12-sivuisena. Tapahtumat, kulttuuri ja ajankohtaisuus säilyvät lukijoiden toiveiden mukaisesti tärkeinä. Asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen keinot sekä kaupungin eri alueet nostetaan aiempaa paremmin esiin. Lehdessä on joka kerta myös muille kielille käännettyjä juttuja.

Joensuun Uutisten uudistus ajoitettiin juuri julkaistuun kaupungin muunkin visuaalisen ilmeen uudistukseen. Lehdestä on tehty aikakauslehtimäisempi ja siinä on huomioitu aiempaa parempi luettavuus, juttujen joustavat koot ja saavutettavuuden vaatimukset.

Joensuun Uutiset jaetaan jatkossakin Karjalan Heili -lehden välissä ja sitä saa myös jakelutelineistä muun muassa kaupungin palvelupisteistä, kaupungintalolta ja pääkirjastosta.

Joensuu on yksi harvoja kuntia, jotka julkaisevat tiedotuslehteään näin usein.

– Sen sijaan, että tekisimme vaikkapa neljä paksua lehteä vuodessa, olemme jo muutaman vuoden tehneet hieman ohuempaa lehteä, mutta useammin. Näin voimme pitää lehden mahdollisimman ajantasaisena ja palvella kaupunkilaisia paremmin. Joensuun Uutiset säilyy edelleen yhtenä pääviestintäkanavistamme sähköisten kanavien rinnalla, kertoo lehden toimitussihteeri, kaupungin tiedottaja Jatta Rautanen.

Ne jotka lehden löytävät, sitä myös lukevat

35–44-vuotiaista lukijatutkimuksen vastaajista Joensuun Uutisia lukee toisinaan tai säännöllisesti kolme neljästä ja yli 55-vuotiaista yhdeksän kymmenestä. Noin viidennes vastaajista taas sanoi, etteivät he tunne lehteä, suurimpana ryhmänä 15–34-vuotiaat.

Vastaajista 64 prosenttia piti lehteä hyödyllisenä ja lähes kolmannes oli sitä mieltä, että lehdestä saa tietoa, mitä ei saa muista kanavista. Tutkimuksessa selvisi myös, ettei paperilehteä ja siihen löyhästi liittynyttä verkkolehteä juuri lueta ristin.

Joensuun Uutisten uudistuksen pohjalla olleella tutkimuksella haluttiin selvittää lehden tunnettuutta, lukijoiden lukutottumuksia sekä saada palautetta niin ulkoasusta kuin sisällöstä. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat Joensuun Uutisten jakelualueella asuva 15–84-vuotiaat. Vastauksia saatiin sekä puhelinhaastatteluilla että verkossa, yhteensä reilut 300 vastausta. Tutkimuksen toteutti Tietoykkönen.

Lukijatutkimuksen tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.joensuu.fi/joensuun-uutiset. Samasta osoitteesta löytyvät myös lehden numerot pdf-tiedostoina.