Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun Uutiset: Katujen auraus on senttipeliä

Joensuun Uutiset: Katujen auraus on senttipeliä

Kaupungin normaalit ajoväylät on jaettu lumen aurausta varten kiireellisyysjärjestyksessä kolmeen eri kunnossapitoluokkaan ajoväylien vilkkauden mukaan.

Aurausauto töissä talvella

Ensimmäisessä luokassa auraustyöt alkavat, kun kuivan irtolumen paksuus on keskimäärin neljä senttiä. Tässä luokassa lumen poistoon on aikaa neljä tuntia, mutta illan tai yöllisen lumisateen aikana lumen poisto tehdään kello seitsemään mennessä.

Toisessa ja kolmannessa kunnossapitoluokassa auraustyöt aloitetaan viimeistään, kun kuiva irtolumi on kuuden sentin paksuista. Lumen auraukseen on toisessa luokassa aikaa kuusi tuntia. Illalla tai yöllä satanut lumi poistetaan aamukymmeneen mennessä.

Kolmannen kunnossapitoluokan alueilla lumi poistetaan viimeistään 12 tunnin kuluessa.

 

Eri kaupunginosien ajoväylien kunnossapitoluokkien alueet löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/talvihoito.

Yhdistetyillä jalkakäytävillä ja pyöräteillä omat kunnossapitoluokat

Yhdistetyillä jalkakäytävillä ja pyöräteillä kunnossapitoluokat ovat järjestyksessä laatukäytävä, A-luokka sekä B-luokka.

Laatukäytävä-luokassa auraus aloitetaan kuivan lumen osalta viimeistään, kun lunta on puolitoista senttiä. Esimerkiksi Siltakadun osuus yliopiston kohdalta rautatieasemalle kuuluu kunnossapidon osalta tähän luokkaan.

Märän lumen ja sohjon poisto aloitetaan pyöräilyn laatukäytävillä heti sohjon syntymisen jälkeen. Sohjoa ei myöskään saa olla missään vaiheessa yli kahta senttimetriä. Laatukäytävillä lumi poistetaan enintään kolmen tunnin sisällä niin, ettei irtolumen maksimilumisyvyys (3 cm) ylity lumisateen jatkuessa.

A-luokassa työt aloitetaan viimeistään, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin kolme senttimetriä. Auraustöihin on tässä luokassa aikaa neljä tuntia. Illalla tai yöllä satanut lumi poistetaan A-luokassa kello seitsemään.

B-luokassa auraustyöt aloitetaan, kun irtolunta on keskimäärin viisi senttiä. Auraustöihin on aikaa kuusi tuntia. Illalla tai yöllä satanut lumi poistetaan tässä luokassa aamukymmeneen mennessä.

Eri kaupunginosien jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapitoluokkien alueet löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/talvihoito.

Myös kaupunkikeskustan kiinteistöillä on omat vastuualueet

Kaupunkikeskustan alueella kiinteistöjen vastuulla on kunnossapitolain mukaisesti jalkakäytävien auraus sekä liukkaudentorjunta.

Kunnossapitolain mukaisesti kiinteistöjen on itse huolehdittava kiinteistölle johtavan tonttiliittymän lumen poistosta. Kaupunki huolehtii muutoin katujen talvihoidosta.

Osan Joensuusta auraa kaupunki, osan YIT

Auraustöiden vastuu jakautuu kahteen osaan. Varsinaisesta katujen auraustyöstä on Pielisjoen länsipuolisella alueella vastuussa kaupunki. Tähän kuuluvat seuraavat kaupunginosat:

 • Marjala
 • Noljakka
 • Pilkkko
 • Linnunlahti
 • Kanervala
 • Otsolan
 • Keskustan kaupunginosat I-IV
 • Siihtala
 • Käpykangas
 • Raatekangas
 • Mutala
 • Rantakylä
 • Utra.

Kaikkien muiden kaupunginosien auraustöistä vastaa YIT Rakennus Oy. Se vastaa myös kaikkien kaupungin omistamien julkisten kiinteistöjen (koulut, päiväkodit, virastot) ulkoalueiden aurauksesta kaupunginosasta riippumatta.

Kaupungin ulkovalaistuksessa uudet valot LED-valoja

Kaiken kaikkiaan Joensuun kaupungilla on reilut 19 700 valaisinta kaduilla, puistoissa sekä ulkoliikunta-alueilla. Tällä hetkellä näistä lähes 7 500 on LED-valoja. Vuoden loppuun mennessä LED-valojen määrä tulee olemaan noin 9 000 kappaletta. Parin vuoden sisällä kaikki kaupungin ulkovalaisinpisteet täyttävät energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset.

Kaupungin katuvalot tarkastetaan neljä kertaa vuodessa

Joensuun alueen katuvalojen toiminta tarkastetaan huoltokierrosten yhteydessä neljä kertaa vuodessa, jolloin myös sammuneet katuvalot vaihdetaan uusiin. Laajempia alueita koskevat suuremmat viat pyritään korjaamaan välittömästi vikojen ilmaannuttua.

– Esimerkiksi maakaapelivikojen korjaaminen on talviaikana usein erittäin haastavaa ja aikaa vievää työtä, joten joskus korjaukset voivat kestää kauemminkin, toteaa Joensuun kaupungin kaupungininsinööri Ari Varonen.

Katuvalojen kolarivaurioiden sattuessa paikalle vaihdetaan pylväs, lamppu sekä pylvään jalusta. Maakaapelin rikkouduttua korjaustyöt edellyttävät vian paikallistamisen jälkeen maan kaivua sekä kaapelin kunnollista korjausta. Kaupungin valaistuksen rakentamisessa ja ylläpidossa kaupungilla on yhteinen allianssisopimus Eltel Networks Oy:n kanssa.

Joensuun Uutiset on Joensuun kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuosittain noin kymmenen kertaa. Lehti jaetaan kaikkiin talouksiin Joensuussa. Paperilehteä täydentää verkkolehti, jossa juttuja laajennetaan ja täydennetään kuvilla ja videoilla. Lue Joensuun Uutisten verkkolehteä: www.joensuunuutiset.fi.
Aurausauto töissä talvella

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.