Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun turvallisuustilanne nähdään vakaana – myös kehityskohtia löytyy

Joensuun turvallisuustilanne nähdään vakaana – myös kehityskohtia löytyy

Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen. Tässä toimintaympäristön arvioinnin työvaiheessa kuultiin alueen keskeisiä turvallisuustoimijoita, järjestötahoja, kaupungin vaikuttamistoimielimiä, yrittäjiä sekä kuntalaisia.

Kuulemiset toteutettiin haastattelujen ja internet-kyselyjen avulla. Toimintaympäristön arvion tavoitteena oli saada laaja ja ajantasainen näkemys Joensuun alueen turvallisuustilanteesta.

Yleisellä tasolla Joensuun alueen turvallisuustilanne koettiin kuulemisten perusteella hyväksi, mutta myös haasteita ja tulevaisuuden uhkakuvia tuotiin esille. Kaiken kaikkiaan toimintaympäristön arvioon osallistuneet tahot olivat pitkälti samoilla linjoilla alueen tämän hetkisestä turvallisuustilanteesta. Kuulemiskierroksen pohjalta saadun viestin voisikin tiivistää niin, että tilanne on tällä hetkellä hyvä ja vakaa, mutta turvallisuuden eteen on tehtävä säännöllisesti töitä ja pidettävä toimijat ajan tasalla tilanteen suhteen. Aina voidaan kehittyä ja yhteistyöllä siinä myös onnistutaan.

Toimintaympäristön arvioissa kuultujen tahojen yleisimmin esiin nostamia turvallisuusteemoja olivat ikäihmisten turvallisuuden edistäminen, lasten ja nuorten turvallisuus, kaikkia palveleva turvallinen asuinympäristö, sosiaalisen kestävyyden teemat sekä alueellisen turvallisuusyhteistyön kehittämiseen tähtäävät teemat. Joensuun alueella toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on koettu kuulemisten perusteella pääosin toimivaksi, mutta myös halukkuus kehittää toimintamalleja pidemmälle oli korkealla tasolla.

Joensuun kuntalaisten turvallisuuskyselyyn vastauksia saatiin 613 kappaletta, mitä voidaan pitää hyvänä otoskokona, kun huomioidaan kyselyn laajuus. Erityisesti avoimien tekstikenttien kysymyksiin saatiin paljon vastauksia ja hyviä kehitysehdotuksia, jotka kaikki tullaan käymään läpi vielä erikseen asianomaisen tahon puolesta. Kuntalaiskyselyn tulokset otetaan laajasti huomioon turvallisuussuunnitelman laatimisen edetessä. Kuntalaiskyselyssä esille nostettiin paljon mm. liikenneturvallisuuteen sekä keskustan alueen turvallisuuteen liittyviä huomioita.

Turvallisuussuunnitelman valmistelusta vastaava ohjausryhmä haluaa kiittää kaikkia laajaan kuulemiskierrokseen osallistuneita. Suoritettu laaja kuuleminen antaa todella hyvät lähtökohdat siirtyä suunnitelman seuraavaan työvaiheeseen, jossa ryhdytään määrittämään tavoitteita ja toimenpiteitä alueellisen turvallisuustyön kehittämiseksi. Turvallisuussuunnitelman laatiminen jatkuu Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman ohjaus- ja seurantaryhmän johdolla kesän ja syksyn aikana. Turvallisuussuunnitelman etenemisestä tullaan tiedottamaan myös jatkossa aktiivisesti. 

Kuntalaisten turvallisuuskyselyn tuloksia voit tarkastella tarkemmin tästä

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.