Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun päästövähennystavoitteen saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä

Joensuun päästövähennystavoitteen saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä

Joensuun kaupungin asettaman päästövähennystavoitteen saavuttaminen vuonna 2025 näyttää epätodennäköiseltä. Tavoitteena on vähentää päästöjä 60 % vuoden 2007 tasoon verrattuna. Päästöjen vähentäminen on pääasiallinen keino, jolla kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä.

Kaupunki tilasi syksyllä arviot päästöjen kehityksestä vuosille 2025 ja 2030. Arvion mukaan nyt suunnitteluilla toimenpiteillä vuoden 2025 tavoitteesta jäädään yksi prosenttiyksikkö. Myös vuoden 2030 osalta päästään lähelle tavoitteita. Arvion mukaan nykyisillä toimenpiteillä päästöjä voidaan vähentää 73 % tavoitteen ollessa 80 %.

Vuodenvaihteessa polttoaineen jakeluvelvoitteeseen tehdyt muutokset kuitenkin muuttavat tilannetta. Ilman jakeluvelvoitteeseen tehtyjä muutoksia Joensuun päästövähennystavoite olisi mahdollisesti voitu saavuttaa.

– Jakeluvelvoitteeseen tehdyt muutokset vaikuttavat liikenteen päästöihin negatiivisesti. Muutoksia ei huomioitu syksyllä tilatussa arviossa, koska asiaa koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa vasta joulukuussa, ilmastokoordinaattori Tuuli Hyppänen kertoo.

Jakeluvelvoite asettaa prosentuaalisen tason sille, kuinka paljon huoltoasemien tulee myydä uusiutuvia polttoaineita. Jakeluvelvoitetta nostetaan vuosittain, jolloin liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Joulukuussa eduskunta hyväksyi jakeluvelvoitteeseen tehtävät muutokset, jotka hidastavat jakeluvelvoitteen nostamista vuodesta 2024 alkaen verrattuna aikaisempiin linjauksiin. Tämä vaikuttaa merkittävästi siihen, miten liikenteen päästöt tulevat vähenemään Suomessa tulevina vuosina. Jakeluvelvoitteen muutoksen on arvioitu lisäävän päästöjä 1,6 miljoonalla päästötonnilla valtakunnallisesti verrattuna aiempiin linjauksiin.

– Tarkkoja arvioita muutoksen vaikutuksesta juuri Joensuussa ei ole. Koska päästövähennystavoitteen saavuttamisesta olisi ilman jakeluvelvoitteen muutoksia jo jääty yksi prosenttiyksikkö, on epätodennäköistä, että Joensuu pystyy jakeluvelvoitteen muutosten myötä vähentämään päästöjään 60 % vuoteen 2025 mennessä, Hyppänen toteaa.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen on kuitenkin laskennallisesti vielä mahdollista, mikäli hiilinielut korvaavat puuttuvat päästövähennykset vuonna 2025.

– Hiilinieluilla ei kuitenkaan voida korvata päästöjä vähentäviä toimenpiteitä pitkällä aikavälillä, sillä ensisijaisesti ilmastotyössä pitäisi pyrkiä päästöjen vähentämiseen, Hyppänen muistuttaa.

Joensuun kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoitteen mukaan kaupungin päästöjen tulisi vähentyä 60 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2007 tasoon. Loput 40 % päästöistä on tarkoitus sitoa hiilinieluihin ja tarvittaessa hyvittää. Viimeisimpien laskelmien mukaan kaupungin päästöt olivat vähentyneet 37 % vuoteen 2021 mennessä.