Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun koulujen etäopetus sai kyselyssä hyvät arvosanat

Joensuun koulujen etäopetus sai kyselyssä hyvät arvosanat

Joensuun koulujen oppilaat ovat olleet etäopetuksessa kaikilla kouluasteilla nyt yli neljä viikkoa. Koulutuspalvelut kysyi palautetta etäopetuksen järjestelyistä huoltajilta ja oppilailta sekä opettajilta ja henkilökunnalta.

Kyselyyn tuli reilut 2 500 vastausta, joista 2158 oppilailta, opiskelijoilta ja kotiväeltä sekä 391 henkilökunnalta.

Opetusta ja tiedottamista arvioitiin kouluarvosanoilla 4–10. Oppilaiden, opiskelijoiden ja kotiväen vastausten keskiarvo oli opettamisesta 8,1 ja tiedottamisesta 8,5. Henkilökunnan vastaavat keskiarvot olivat molemmissa 8,2.

– Nämä keskiarvot yllättivät minut iloisesti. Etenkin olen tyytyväinen, että vastausten perusteella koulujemme välillä ei ollut merkittäviä eroja, sanoo koulutusjohtaja Olli Kauppinen.

Kyselyssä haluttiin kuulla sekä onnistumisista ja kehittämiskohteista.

Keskeisimpiä onnistumisia peruskouluissa olivat etäopetuksen haltuunotto pikaisella aikataululla ja opetuksen kehittyminen, tiedottaminen sekä yhteistyö oppilaiden ja opettajien välillä.

Lukioissa on kyselyn mukaan onnistuttu etenkin etäopetukseen siirtymisessä, opettajien asenteessa, avuliaisuudessa ja yhteydenpidossa opiskelijoihin sekä tiedottamisessa.

Keskeisimmät kehitettävät asiat peruskouluissa olivat opetuksen yhtenäistäminen ja selkeys, mikä pitää sisällään muun muassa rutiinit, tehtävien annon etukäteen, määrän ja niiden eriyttämisen sekä yhtenäisen oppimis- ja tiedotusalustan. Lisäksi kehitystä toivottiin yhteydenpitoon oppilaiden kanssa ja etenkin putoamisuhan alla oleviin. Kehittämistarpeita oli myös itse etäopetustunneissa.

Lukion etäopetuksesta taas kommentointiin erilaisia oppimisympäristöjä olevan liikaa ja tehtäviä jopa normaalitilannetta enemmän. Myös viestintää toivottiin selkeämmäksi.

– Huomionarvoista on, että sama teema saatettiin kokea toisessa koulussa onnistumiseksi ja toisessa kehitettäväksi. Kouluille toivottiin myös yhteisiä käytäntöjä. Tämän takia olemme saamiemme vastausten pohjalta tehneet tarkistuslistan sekä kouluille että opettajille. Koulut ovat jo aiemmin tehneet poikkeustilasuunnitelman ja nyt koulujen henkilökunta tarkentaa sitä rehtorin johdolla. Myös opettajat kehittävät etäopetustaan saamansa tarkistuslistan avulla, kertoo Kauppinen.

Vastausten perusteella oppilaat ja opiskelijat ovat pääsääntöisesti sitoutuneet etäopiskeluun. Tilanne on nostanut esille myös uusia onnistujia. Toisaalta osa oppilaista on ”hukassa” ja heidän tukeaan on parannettava.

Kouluunkin haluttaisiin jo palata, mutta on myös oppilaita ja opiskelijoita, jotka nauttivat etäopetuksen suomasta itsenäisyydestä.

– Poikkeustilanne on ollut meille suoriutumista pakon edessä, mutta samalla aivan mainio mahdollisuus. Poikkeustilanteen alusta alkaen Mediakeskuksemme on tarkentanut etäoppimisen vaiheita esiopetuksesta lukioon. Näin tulevaisuudessa varaudumme vastaavaan poikkeustilanteeseen sekä samalla meillä on aitoihin kokemuksiin perustuva malli, jonka avulla voimme normaalissa koulutyössä harjoitella tulevaisuudessa tarvittavia digitaalisen yhteiskunnan ja elinikäisen oppimisen taitoja, jatkaa Kauppinen.

– Haluan vielä kiittää oppilaita, opiskelijoita ja henkilökuntaamme ansiokkaasta työstä sekä erityisesti kotiväkeä tuesta, lisää Olli Kauppinen.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.