KUULUTUKSET

angle-left Joensuun keskustan suojelukaava lainvoimainen

Joensuun keskustan suojelukaava lainvoimainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2022 (§ 65) Joensuun keskustan suojelukaavan ja tonttijaon. Hyväksymispäätöksestä on tehty yksi valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.9.2022 (§ 311) määrännyt kaupunginvaltuuston hyväksymän 13.6.2022 (§ 65) Joensuun keskustan suojelukaavan tulemaan osittain voimaan.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 9.12.2022, päätöksellään 2765/2022 hylännyt kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen.

Kaupunginvaltuuston päätös 13.6.2022 § 65 on lainvoimainen valituksen alaisen ja voimaantulomääräyksen ulkopuolelle jääneen alueen osalta.

Joensuu 9.12.2022

Joensuun kaupunki
Kaupunginhallitus

SomeShare