Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupunki valmistelee asuntopoliittista ohjelmaa – vaikuta vastaamalla kyselyyn

Joensuun kaupunki valmistelee asuntopoliittista ohjelmaa – vaikuta vastaamalla kyselyyn

Joensuun kaupunki valmistelee ensimmäistä asuntopoliittista ohjelmaansa. Asuntopolitiikan avulla voidaan edistää Joensuun työmarkkinoiden toimivuutta ja yritysten kasvuedellytyksiä. Ohjelmalla on ohjaava vaikutus rakentamiseen sekä alueiden kehittymiseen ja se vaikuttaa muun muassa kaavoitukseen, palveluverkkoon ja liikennesuunnitteluun. 

– Asuntopolitiikan linjauksilla voidaan vaikuttaa myös asumiskustannuksiin ja estää sosioekonomisesti eriytyneiden asuinalueiden syntymistä. Ohjelman avulla on myös mahdollista vastata tulevaisuuden asumistarpeisiin, kun väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat. Lisäksi ohjelmassa huomioidaan ympäristönäkökulmat asumisen suunnittelussa, kansliapäällikkö Jenni Jokela kertoo. 

Ohjelman valmistelu on aloitettu pohjatietojen keräämisellä. Tietoja kerätään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Historian- ja maantieteenlaitoksen opiskelijat tutkivat osana opintojaan Joensuun muuttoliikettä, palvelurakennetta ja joukkoliikennettä. 

Muuttoliikkeen tutkimukseen sisältyy kysely, johon voi vastata 18.4. saakka: Vastaa kyselyyn

Kaikille avoimen verkkokyselyn lisäksi vastauksia kerätään postitse lähetettävällä kyselyllä, johon on valittu satunnaisotannalla 1 000 joensuulaista maaseudulta ja kaupunkialueelta. 

Pohjatietojen keräämisen jälkeen ohjelman työstöä jatketaan valtuuston ja kaupunkirakennelautakunnan yhteisessä iltakoulussa. Ohjelman valmistelussa kuullaan myös eri sidosryhmiltä tulleet toiveet. Valmis ohjelma on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa ensi syksynä. 

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.