Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupunki ohjeistaa tapahtumajärjestäjiä, poistaa uimahallien ja kuntosalien rajoituksia ja avaa omatoimikirjastot myös viikonloppuisin

Joensuun kaupunki ohjeistaa tapahtumajärjestäjiä, poistaa uimahallien ja kuntosalien rajoituksia ja avaa omatoimikirjastot myös viikonloppuisin

Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmä päätti 21. toukokuuta pidetyssä kokouksessaan täsmentää kaupungin alueella ja tiloissa tapahtuvien yleisten kokousten ja tapahtumien järjestämisen ohjeita.

Valmiusjohtoryhmä myös päätti, että maaseutualueen kuntosaleilta sekä uimahalleista asiakasmäärärajoitukset poistetaan ja Noljakan punttisali avataan normaaliin käyttöön. Liikuntapalveluiden muutokset astuvat voimaan maanantaina 24. toukokuuta.

Omatoimikirjastot ovat olleet auki arkipäivisin ja kesäkuun alusta lähtien ne avataan myös viikonloppuisin.

Valmiusjohtoryhmän linjauksen mukaisesti kaupungin alueella saa järjestää tapahtumia Aluehallintoviraston voimassa olevan kokoontumisrajoituspäätöksen mukaisesti.

Kaupunki suosittelee, että kaikissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ja viimeksi 22.2.2021 päivitettyä ohjetta tapahtuman kävijä- tai osallistujamäärästä riippumatta.

– Joensuun kaupungin alueella ja tiloissa saa järjestää tapahtumia Aluehallintoviraston voimassa olevan kokoontumisrajoituksen mukaisesti, kunhan huolehditaan turvaväleistä, hyvästä hygieniasta, kasvomaskin käytöstä ja otetaan järjestelyissä koronaan varautuminen huomioon terveysturvallisuusohjeita noudattamalla. Suosittelemme, että kaikki tapahtumat kävijämäärästä riippumatta noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapahtumajärjestämisen ohjetta, toteaa Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

Kaupungin valmiusjohtoryhmän päätöksen mukaisesti myös uimahallit, maaseutualueiden kuntosalit ja Noljakan punttisali avataan normaalisti asiakkaiden käyttöön.

Otteluiden ja urheilutapahtumien järjestämisen osalta noudatetaan AVI:n ja lajiliittojen määrittämiä yleisötapahtumien ohjeistuksia.

– Korona ei ole vielä voitettu ja korona ei tunnista, kuinka monta ihmistä uimahalleissa, kuntosaleissa tai kokoontumisissa on. Meidän kaikkien on siis syytä tarkasti noudattaa terveysturvallisuusohjeita, eli pitää turvavälit, käyttää maskia aina kun voimme, ei mennä sairaana tai oireisena kuntoilemaan ja muistaa yskimis- ja käsihygienia. Vastuu näiden ohjeiden noudattamisesta on meillä kaikilla, jotta saadaan pidettyä lähimmäisemme terveenä ja palvelut avoinna, jatkaa Pyykkönen.

Valmiusjohtoryhmä seuraa aktiivisesti koronapandemian kehittymistä ja pitää muut koronarajoitukset voimassa

Joensuun kaupunki pitää muut koronarajoitukset voimassa. Kaikissa kaupungin palveluissa ja tiloissa on käytettävä kasvomaskia. Maskisuositus koskee myös 12 vuotta täyttäneitä ja on voimassa toistaiseksi. Maskien käyttäminen jatkuu myös nykyisten voimassa olevien ohjeiden mukaisesti lukioissa, peruskouluissa, koulukuljetuksen aikana ja varhaiskasvatuksessa.

– Seuraamme aktiivisesti koronapandemian kehittymistä ja pyrimme toimimaan rajoitteiden purkamisen tai tiukentamisen osalta oikea-aikaisesti. Esimerkiksi THL kartoittaa koronaviruksen esiintymistä Suomen jätevesissä ja ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden syyskuun Joensuun seudun jätevesissä Kuhasalon puhdistamolla ei ole ilmennyt tutkimuksessa koronaviruksen geeniperimää. Tämä on meille hyvä uutinen ja seuraamme tilanteen kehittymistä, taustoittaa Joensuun Veden johtaja ja valmiusjohtoryhmän jäsen Juha Lemmetyinen.

Joensuun kaupungin verkkosivuille on koottu ohjeet kaupungin palveluissa ja tiloissa asioiville. Tärkeää on jäädä kipeänä kotiin, muistaa pitää turvavälit ja tarvittaessa käyttää maskia, pestä käsiä sekä muistaa hyvä yskimishygienia. Lisäksi riskiryhmään kuuluvien tulisi arvioida omalta kohdaltaan riskit yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokoontumisiin osallistumisessa.

Tapahtumajärjestäjän velvollisuudet lyhyesti

  • Mikäli tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilökuntaa, työnantajana tapahtumajärjestäjän on muistettava velvollisuudet työntekijöiden suojaamisesta.
  • Järjestää asiakkaille ja osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
  • Antaa ohjeet asiakkaille ja osallistujille tapahtuman terveysturvallisuusohjeiden noudattamisesta (esimerkiksi turvaetäisyydet, käsien puhdistaminen, yskimisohjeet, tartuntojen leviämisen ehkäisy, riskiryhmien osallistuminen, sairaana tapahtumaan osallistuminen, koronavilkun lataaminen, ym.).
  • Järjestää riittävän tehostettu tilojen ja pintojen puhdistaminen.
  • Suunnitella ja järjestää tapahtuma-alue ja -tila siten, että asiakkaiden ja osallistujien lähikontaktit voidaan välttää (turvavälit, riittävä väljyys). Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään kaksi metriä.
  • Avustaa alueen tartuntatautiviranomaista mahdollisten altistuneiden jäljittämisessä, mikäli tapahtumassa todetaan koronavirustartunta.

Suositukset tapahtuman järjestäjälle lyhyesti

  • Laatia terveysturvallisuussuunnitelma, jolla järjestäjä osoittaa terveysturvallisuuteen liittyvät järjestelyt.
  • Olla yhteydessä alueen viranomaisiin terveysturvallisuussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi.
  • Tiedottaa tapahtuman asiakkaille, osallistujille ja henkilökunnalle, ettei tapahtumaan tulla sairaana tai oireisena.
  • THL:n maskisuosituksen mukaisesti tilaisuuden järjestäjän tulisi suositella kasvomaskien käyttöä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje tapahtumajärjestäjille.
Lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesiseurannasta.