Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös ennakoitua parempi

Joensuun kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös ennakoitua parempi

Joensuun kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös jäi ennakkotietojen mukaan kolme miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös on ennakoitua parempi loppuvuoden onnistuneen menojarrutuksen ja ennakoitua pienemmäksi jääneen verotilitysvajeen takia.

Tilikauden tulosta paransi myös erittäin hyvä sijoitusvuosi.

Vaikka tulos muodostui ennakoitua paremmaksi, on kaupungin talous alijäämäinen jo toista vuotta peräkkäin.

Kaupungin nettomenot noin 387 miljoonaa

Kaupungin nettomenot olivat 387,1 milj. euroa. Nettomenot kasvoivat edellisvuoteen nähden 11,1 milj. euroa (+ 3,0 %). Kasvu oli ripeää erityisesti koulutuspalveluissa, jonka nettomenot kasvoivat 5,2 %.

Siun sotelle maksettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden menot kasvoivat 3,0 %. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu 2,5 % alitti menojen kasvun. Verotulot kasvoivat 3,0 % ja valtionosuudet 1,6 %.

Verotuloja kertyi vajaat 268,6 milj. euroa, joka on 7,9 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Verotulojen kasvusta huolimatta kertymä jäi 6 milj. euroa pienemmäksi, kuin mitä vuodelle 2019 alun perin arvioitiin. Tämä johtui verotilityksiin tulleista muutoksista.

- Kunnallisverojen tilitysrytmin muuttumisen myötä kunnilta jäi saamatta arviolta noin 400 miljoonaa euroa verotuloja aiempaan verotulojen kertymärytmiin verrattuna. Tilitysvaje jäi kuitenkin lopulta noin 200 miljoonaa pienemmäksi kuin vielä syyskuussa talousarviomuutosta hyväksyttäessä arvioitiin, kertoo kaupungin talousjohtaja Satu Huikuri.

Tämän seurauksena myös kaupungin verotulokertymä ylitti syyskuussa arvioidun 2,6 milj. eurolla. Yhteisöverokertymä aleni lievästi, -0,3 %, edellisvuoteen nähden, kiinteistöverokertymä sen sijaan kasvoi 2,3 %:lla.

Valtionosuuksia kertyi 145,3 milj. euroa, 2,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuuskertymää nosti loppuvuonna 3,3 milj. eurolla valtion toimesta toteutettu kilpailukykysopimukseen liittyvän kertaluontoisen maksatuksen aikaistaminen vuodelle 2019.

Kaupungin rahastojen markkina-arvo kasvoi

Rahastojen ja Joensuu Vesi -liikelaitoksen tulokset paransivat kaupungin vuoden 2019 tulosta. Vuosi 2019 oli sijoitusmarkkinoilla erinomainen. Kaupungin rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo kasvoi 10 milj. eurolla, 11 %:lla vuoden 2018 lopun tilanteeseen nähden. Rahastojen tilikauden tulos oli 3,4 milj. euroa ylijäämäinen. Joensuun Vesi -liikelaitoksen tilikauden tulos oli lähes 2,4 milj. euroa ylijäämäinen.

Investointitaso edelleen korkealla

Investointitaso säilyi vuoden 2019 aikana edelleen korkeana. Kaupungin investointimenojen toteutuma oli noin 53 milj. euroa. Rantakylän normaalikoulu valmistui vuoden 2019 alussa ja Pajakadun päiväkoti, harjoitusjäähalli sekä Wärtsilä-talon keittiön saneeraus vuoden aikana. Sirkkalan koulurakennuksessa toteutettiin 1-vaiheen muutostyöt, jonka myötä Pielisjoen koulu pääsi muuttamaan tiloihin syksyllä 2019.

Yhdyskuntatekniikan kehittämishankkeista merkittävimmät hankkeet olivat Asemanseudulle toteutettu Asemankaari-joukkoliikennekatu ja pyöräpysäköintialue sekä Vapaudenpuiston peruskorjaus. Joensuun ratapihan peruskorjauksen kannalta tärkeä Hukanhaudantien ylikulkusilta uusittiin valtion toimesta ja samalla rakennettiin Tapionkadun alikulkukäytävä. Torin alueen, Vapaudenpuiston ja kävelykeskustan hankkeiden valmistumisen myötä keskusta-alueen isot investoinnit on pääosin toteutettu.

Investointien myötä kaupungin lainakannan kasvu jatkui

Korkean investointitason myötä kaupungin lainakannan kasvu jatkui. Lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 252,0 milj. euroa. Asukasta kohden lainaa oli 3 279 euroa, kun edellisvuonna asukaskohtainen lainamäärä oli 3 064 euroa.

Kaupungin lainataakka kasvoi vuonna 2019 hieman koko maata hitaammin.

Kaupungin väestömäärän kasvui jatkui

Toimintaympäristön kehitys on viime vuosina ollut positiivista. Kaupungin väestömäärän kasvu jatkui. Vuoden 2019 lopussa kaupungin asukasluku oli ennakkotietojen mukaan 76 842. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 291 henkilöä.

Työllisyystilanteen parantuminen hidastui loppuvuotta kohden, mutta koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste jäi vuotta 2018 matalammaksi olleen 13,4 % (edellisenä vuonna 14,7 %). Työttömien määrässä mitattuna muutos oli -417 henkilöä.

Rakentaminen oli edelleen korkealla tasolla. Valmistuneiden asuntojen määrä ylsi lähes vuoden 2018 ennätyslukemien tasolle. Vuonna 2019 valmistui laajennus- ja muutoshankkeet ja muut rakennukset huomioiden 951 asuntoa. Rakentamisen tason hidastuminen näkyi myönnetyissä rakennusluvissa: rakennuslupia myönnettiin 634 asunnolle, kun vuonna 2018 lupia myönnettiin 899 asunnolle.

Kaupunginjohtajan tilinpäätösinfo verkossa

Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen piti tilinpäätösinfon torstaina 12.3.2020, jonka voi katsoa Joensuun kaupungin Youtube-kanavalta osoitteessa www.youtube.com/joensuunkaupunki.

Infon esitys on nähtävissä sivulla www.joensuu.fi/tilinpaatos.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.