Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupungin valmius- ja turvallisuuspäälliköksi Ville Leinonen

Joensuun kaupungin valmius- ja turvallisuuspäälliköksi Ville Leinonen

Joensuun kaupunki järjestelee ja vahvistaa valmius- ja turvallisuusasioiden hoitoa. Kaupungin operatiivisena valmius- ja turvallisuuspäällikkönä on aloittanut toukokuun 17. päivä insinööri (AMK) Ville Leinonen.

Pitkään Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella työskennellessään Leinonen on vastannut muun muassa kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta ja maakunnallisen riskiarvion koordinoinnista sekä toiminut pelastusviranomaisena erilaisten häiriötilanteiden ja onnettomuuksien johtotehtävissä. Leinonen opiskelee työnsä ohella Jyväskylän yliopistossa Turvallisuus ja strateginen analyysi -tutkintoa.

– Turvallisuus on tila, jossa uhkia ei ole, tai uhkien vaikutukset on pystytty ehkäisemään. Siten myös varautuminen häiriötilanteisiin, oikeasuhtainen riskienhallinta ja kaupungin kriittisten toimintojen jatkuvuuden turvaaminen tulee olemaan fokuksessa uudessa tehtävässä. Turvallisuus on myös tunne ja kaupunkilaisten omat havainnot turvallisuuspuutteista ovat arvokasta tietoa turvallisemman Joensuun tekemisessä, arvioi Ville Leinonen.

Lainsäädäntö velvoittaa kuntia tuottamaan palvelut myös häiriö- ja poikkeusoloissa. Häiriö tai onnettomuus kohdistuu aina johonkin kuntaan, sen elinkeinoihin ja kuntalaisiin. Kunnalla on oma tärkeä rooli varmistaa kuntalaisten turvallisuus ja oman palveluntuotannon keskeytymättömyys.

Julkishallinnon lisäksi huomioidaan muut toimijat, joilla on välitöntä tai välillistä vaikutusta turvallisuuden ja vaikkapa huoltovarmuuden ylläpitämiseen.

– Joensuun kaupunkikonsernilla on merkittävä rooli myös useiden maakunnallisten palvelujen tuottajana. Erinomainen maakunnallinen verkostoyhteistyö ja valmiit varautumisen rakenteet tukevat turvallisuus- ja valmiustyötä myös jatkossa, toteaa Leinonen.

Joensuun kaupunginhallitus päätti huhtikuussa sopimuksellisesta yhteistyömallista, jossa Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitos (Siun sote) sopivat kaupungin valmiuteen ja turvallisuuteen liittyvien asiantuntijatehtävien hoitamisesta.

Palvelun tuottaa pelastuslaitos siten, että käytössä on tarvittaessa koko pelastuslaitoksen osaaminen ja taustatuki. Joensuun kaupungin johtoryhmän viranhaltijatasolla tehtäväkokonaisuus on strategiajohtaja Sami Laakkosen vastuulla.

– Poikkeuksellinen korona-aika on korostanut turvallisuuden ja valmiuden merkitystä kaupungin johtamisessa ja toimintojen jatkuvuuden turvaamisessa myös poikkeusoloissa. Lakisääteisen turvallisuus-, valmius- ja pelastussuunnittelun lisäksi haluamme nyt panostaa entistä enemmän kokonaisvaltaiseen turvallisuuskulttuuriin ja valmiuden edistämiseen kaikissa kaupungin toiminnoissa ja yksiköissä, kuntalaisten parhaaksi, linjaa kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

– Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen näkökulmasta on hienoa, että pääsemme syventämään yhteistyötä maakuntakeskus Joensuun kanssa sopimukselliseen erillispalveluun perustuen. Tämä järjestely parantaa edelleen mahdollisuuksia yhteensovittaa maakunta- ja kuntatason valmius- ja turvallisuustyötä, toteaa pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

Joensuun kaupungin arkista turvallisuutta voi jokainen pyrkiä parantamaan ilmoittamalla turvallisuushavaintonsa ja toimenpide-ehdotukset kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/turvallisuus.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.