Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupungin henkilöstölle yhdenvertaisuuskoulutusta Pohjois-Karjalan Pride-viikolla

Joensuun kaupungin henkilöstölle yhdenvertaisuuskoulutusta Pohjois-Karjalan Pride-viikolla

Joensuun kaupungin tavoitteena on kouluttaa koko henkilöstönsä rasisminvastaiseen työhön. Lisäksi kaupungin kotouttamisohjelman yhtenä kantavana linjauksena on ollut nollatoleranssi rasismille.

Osana rasisminvastaista ja yhdenvertaisuutta edistävää työtä kaupungin henkilöstölle tarjotaan yhdenvertaisuuskoulutusta Pohjois-Karjalan Pride-viikolla 23.–26. syyskuuta.

Pride-viikko on ihmisoikeustapahtuma, jonka tarkoituksena on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.

–  Kartoitimme viime keväänä tasa-arvokyselyllä henkilöstön toiveita ja ajatuksia koulutuksien järjestämiseksi. Ensimmäisenä askeleena yhdenvertaisuustyössä järjestämme henkilöstölle koulutukset Pride-viikolla, taustoittaa koulutuksia Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

–  Haluamme taata luottamuksellinen sekä kaikki huomioivan työilmapiirin, jossa kuka tahansa taustastaan, sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta kokee työntekemisen turvalliseksi. Tätä haluamme ja tulemme edistämään jatkossakin, jatkaa Joensuun kaupungin henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen.

Henkilöstön Pride-viikon koulutuksissa perehdytään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksiin perusteista lähtien. Koulutuksissa pohditaan myös sukupuoli- ja heteronormatiivisuutta sekä moninaisuuden kunnioittamiselle rakentuvia kohtaamisia. Koulutukset koostuvat kaikille työntekijöille tarkoitetusta verkkoluennosta ja ongelmatilanteiden käsittelyyn syventyvästä pienemmästä työpajasta.

Koulutukset järjestetään yhdessä Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry:n ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa.

Sisältöjen suunnittelussa on hyödynnetty henkilöstön antamia palautteita ja tulevista Pride-viikon koulutuksista saatavan palautteen avulla taas arvioidaan, miten kaupunki voisi tulevaisuudessa järjestää yhdenvertaisuuskoulutusta kattavammin.