Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuulaisten hyvinvointia edistäviä tavoitteita ideoitiin laajalla joukolla

Joensuulaisten hyvinvointia edistäviä tavoitteita ideoitiin laajalla joukolla

Kaupunginvaltuusto käsittelee joulukuun kokouksessaan Joensuun hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa vuosille 2021–2025.

Hyvinvointia edistävien tavoitteiden asettamista edelsi laaja, lähes vuoden kestänyt keskustelukierros ja yhteistyöskentely lautakuntien, vammais- ja vanhusneuvostojen, nuorisovaltuuston, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

– Asia herätti kiinnostusta eri toimijoissa ja keskustelua käytiin runsaasti. Mukana on ollut useita satoja henkilöitä kaupungin virallisista toimielimistä sekä yhteistyöryhmistä ja -tahoista. Esimerkiksi järjestötapaamiseen kyselyineen osallistui edustajia noin 60 järjestöstä. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen koettiin kaupungin tärkeimmäksi tehtäväksi, työskentelyä organisoinut hyvinvointikoordinaattori Heini Lehikoinen Joensuun kaupungilta kertoo.

Joensuun vahvuutena hyvinvoinnin edistämisessä nähtiin muun muassa monipuolinen koulutustarjonta, järjestöjen aktiivinen toiminta, turvallinen ympäristö, hyvät mahdollisuudet harrastaa kulttuuria ja liikuntaa sekä juomaveden laatu. Huolta herättivät esimerkiksi lasten ylipaino, nuorten ahdistuneisuus, korkea työttömyys ja ikääntyneiden yksinäisyys.

Valtuusto määrittelee tulevan valtuustokauden hyvinvointitavoitteiden lisäksi painopisteitä, joihin kaupungin ensi vuoden toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota. Painopisteitä ovat muun muassa yhteistyön muodoista sopiminen järjestöjen kanssa, koululaisten luetun ymmärtämisen parantaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn määrän kasvattaminen.

Hyvinvointikertomus on asiakirja, joka terveydenhuoltolain mukaan kunnan tulee laatia valtuustokausittain. Joensuun hyvinvointikertomuksessa kuvataan kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilaa. Hyvinvointitiedon pohjalta määritellään kaupungin strategisia tavoitteita ja sovitaan niiden toimeenpanosta.