Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuuhun suunnitellaan aurinkovoimahanketta

Joensuuhun suunnitellaan aurinkovoimahanketta

Joensuun kaupunki ja maailman johtaviin uusiutuvan energian tuottajiin kuuluva Neoen ovat solmineet vuokrasopimuksen Biotien yritysalueella sijaitsevasta, noin 110 hehtaarin alueesta. Neoen selvittää alueen soveltuvuutta teollisen mittakaavan aurinkovoimalalle. Toteutuessaan aurinkovoimala tukisi Joensuun hiilineutraaliustavoitetta sekä Itä-Suomen energiaomavaraisuutta. 

Alueeseen kuuluu muun muassa entistä kaatopaikkamaata, joka on sittemmin maisemoitu. Tällaisen maan hyödyntäminen on rajallista, mutta aurinkopuistolle alue soveltuu. Alustavien selvitysten mukaisesti alueen etuina ovat hyvä aurinkoresurssi yhdistettynä erinomaisiin sähkönsiirtomahdollisuuksiin. Alueella on tehty alustavat maaperä- ja rakennettavuusselvitykset vuoden 2022 aikana. Luvitusprosessi tapahtuu 2022-2023, jolloin tehdään myös tarkat selvitykset alueen soveltuvuudesta aurinkovoimatuotantoon.

Biotien yritysalueelle on rakentumassa uuden sukupolven energiateollisuuden keskittymä. Neoenin aurinkovoimahankekehityksen lisäksi Biotien yritysalueelle on paraikaa rakenteilla Joensuun Biocoal Oy:n torrefioitua biomassaa valmistava laitos. Torrefioitu biomassa korvaa kivihiilen käyttöä esimerkiksi sementti- ja terästeollisuudessa. Lisäksi alueen viimeisimpiin investointiuutisiin kuuluu Savon Voima Oy:n ja P2X Solutionsin esiselvitysvaiheessa oleva korkean jalostusasteen vihreän vedyn laitos.

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018 lähtien ja sillä on tällä hetkellä yli 550 MW tuulivoima- ja akkuvarastokapasiteettia tuotannossa tai rakenteilla. Tähän sisältyy Mutkalammin tuulipuisto (404 MW), jonka osuus Suomen vuotuisesta sähköntuotannosta tulee olemaan lähes 2 %.

- Kyseessä on erittäin merkittävä investointi, joka toteutuessaan tukee erinomaisella tavalla Hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitetta ja lisää Itä-Suomen energiantuotannon omavaraisuutta. Rakennusvaihe tuo paljon mahdollisuuksia paikallisille yrityksille. Toki myös valmiissa aurinkopuistossa tehdään monenlaista huolto- ja valvontatyötä, joten työllisyysvaikutukset ovat kaiken kaikkiaan hyvät, toteaa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen