Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu valittu Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin – yhteistyö käynnistyy syksyllä 2020

Joensuu valittu Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin – yhteistyö käynnistyy syksyllä 2020

Joensuu lähtee mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja UNICEFin kansainvälinen malli Child Friendly Cities.

– Joensuu osallistuu ilolla työhön lapsiystävällisyyden teemojen parissa. Kaupunkimme on nuori, meistä lähes joka kolmas on alle 25-vuotias ja olemme myös opettajankoulutuksen suurin keskittymä Suomessa. Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla tulemme peranneeksi lapsiystävällisyyden teemaa monipuolisesti ja erityisesti lasten itsensä kuuleminen ja heidän näkemyksensä tässäkin innostaa, sanoo hyvinvoinnin kehittämispäällikkö Jani Kaasinen Joensuun kaupungilta.

UNICEFin ja Joensuun kaupungin välinen yhteistyö käynnistyy syksyllä 2020. Työskentely alkaa kaupungin tekemästä tilannekartoituksesta, jossa arvioidaan, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään toteutuu. Arvioinnissa ovat apuna UNICEFin kehittämät, lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvat materiaalit.

Sen jälkeen valitaan, mitä toiminnan osa-alueita aletaan kehittää ja miten, jotta lapsiystävällisyys toteutuisi kaupungissa monipuolisesti. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen työn tulokset arvioidaan ja raportoidaan UNICEFille.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja palvelujen kehittämiseen. Kunta tekee lapsivaikutusten arviointia lapsia koskevista päätöksistä, ja lasten oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja käyttää palveluita.

– Kunnilla on tärkeä tehtävä edistää lapsen ihmisoikeuksien toteutumista. Lapsen oikeudet toteutuvat tai jäävät toteutumatta lasten arjessa. On todella hienoa nähdä, miten monet kunnat haluavat sitoutua kehittämään pitkäjänteisesti lapsiystävällisyyttään, sanoo UNICEFin erityisasiantuntija Johanna Laaja.

Joensuun kanssa samaan aikaan Lapsiystävällinen kunta -malliin lähtee 17 kuntaa. Ennestään mukana on 19 kuntaa ja uusien kuntien aloitettua mallin piirissä on lähes 30 prosenttia Suomen lapsista. Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen on saanut tähän mennessä kunnista kolmetoista.

Lisää tietoa Lapsiystävällinen kunta -mallista: www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.