Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu tähtää pysyvään hiilineutraaliuteen

Joensuu tähtää pysyvään hiilineutraaliuteen

Pohjois-Karjalan maakuntakeskuksessa Joensuussa tiedetään, mikä on oikeasti arvokasta. Kaupungissa tehdään kovasti töitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi – aikaa on neljä vuotta. Ilmastotavoitteesta kerrotaan uudella videolla, joka on osa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Meidän Pohjois-Karjala 300 -videosarjaa.

Yksi Joensuun kaupungin tärkeimmistä teemoista on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on erittäin kova ja kunnianhimoinen, mutta siihen on mahdollista päästä – se on tehty kahteen kertaan jo ennenkin, vuosina 2012 ja 2016. Tällä kertaa on tarkoitus olla pysyvästi hiilineutraali.

Joensuu on hiilineutraali silloin, kun kaupungin alueella syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin mitä hiilinielut pystyvät sitomaan. Loput päästöt, joita ei voida sitoa hiilinieluihin, kompensoidaan rahallisesti. Hiilinieluja ovat esimerkiksi elävät metsät, kosteikot ja vesialueet ja niiden kunnosta on pidettävä huoli kaikkien yhdessä.

- Joulukuussa 2020 toteutetun seurannan mukaan Joensuu oli vähentänyt kasvihuonepäästöjä vuoden 2018 loppuun mennessä lähtötasosta, eli vuoden 2007 tilanteesta, 25 prosenttia. Hiilineutraaliuteen pääseminen vuoteen 2025 mennessä vaatii 60 prosentin vähennystä vuoden 2007 tasoon nähden, mikä tällä hetkellä tarkoittaa, että tahtia on hieman kiristettävä, kuvaa tämän hetkistä tilannetta Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Seuraavien vuosien aikana se tarkoittaa muun muassa hakkuiden kestävää suunnittelua, öljylämmityksestä luopumista, kaupungin ilmastokumppaneiden auttamista ilmastoystävällisissä teoissa, turpeen käytön luopumisesta kaukolämmön tuotannossa, energiankulutuksen automatisointia kiinteistöissä, lämmitysjärjestelmien uusimista ja rakennusten korjausrakentamista.

Myös Joensuun paikallisliikenne sähköistyy, useita uusia hiilinielujen kompensaatiohankkeita on suunnitteilla sekä uusia kevyen liikenteen infrahankkeita on käynnissä.

Tavoitteeseen on mahdollista päästä yhdessä toimien. Talkoissa tullaan tarvitsemaan kestävien valintojen tekemistä niin kaupungin, yritysten kuin asukkaidenkin elämässä.

Pohjois-Karjalan maakunnan aluerajojen katsotaan saaneen karkeasti nykyisen muotonsa vuonna 1721 Uudenkaupungin rauhassa. Tänä vuonna Pohjois-Karjala täyttää siis 300 vuotta. Juhlavuoden videosarjassa pistäydytään kaikissa maakunnan 13 kunnassa. Joensuun videon teemana on ilmastotavoite. Videon voi katsoa täällä.