Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu mukaan Euroopan kaupunginjohtajien uuteen energia- ja ilmastosopimukseen

Joensuu mukaan Euroopan kaupunginjohtajien uuteen energia- ja ilmastosopimukseen

Joensuun kaupunki allekirjoitti kaupunginhallituksen päätöksellä KH 13.09.2021 § 365 Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen (Covenant of Mayors) uuden energia- ja ilmastosopimuksen, jonka visiona on oikeudenmukaisempi ja ilmastoneutraali Eurooppa.

Covenant of Mayors on Euroopan komission ilmasto- ja energiasitoumus paikallistason toimijoille. Sitoumuksessa kaupungit sitoutuvat vähintään 40 % päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttamisessa energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvillä ratkaisuilla on tärkeä rooli. Sitoumuksessa on mukana myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Nyt allekirjoitettu sitoumus on päivitetty versio Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen energia- ja ilmastositoumuksesta, jossa Joensuu on ollut mukana vuodesta 2014 alkaen. Uuden sopimuksen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2030 mennessä vähintään oman maansa kansallisen tavoitteen verran sekä noudattamaan EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050.

Sitoumus on linjassa Joensuun kaupungin ilmastotavoitteiden kanssa ja tukee hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitteen saavuttamista. Joensuun tavoitteena on vähentää päästöjä vuoden 2007 tasosta 60 % vuoteen 2025 ja 80 % vuoteen 2030 mennessä.

Parasta aikaa päivitetään Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaa, joka sisältää konkreettiset toimenpiteet Joensuun ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja tukee kaupunginjohtajien uuden energia- ja ilmastosopimuksen tavoitteita.

Sopimuksessa mukanaolo tuo Joensuun ilmastotyölle näkyvyyttä kansainvälisellä tasolla, lisää yhteistyömahdollisuuksia Euroopan muiden kaupunkien kanssa, sekä edistää ajantasaisen ilmastotiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista kaupunkien välillä.

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus