KUULUTUKSET

angle-left Jätetaksan täydentäminen hyväksytty

Jätetaksan täydentäminen hyväksytty

Joensuun alueellinen jätelautakunta päätti 21.12.2023 § 37 tehdä lisäyksen aiemmin hyväksymäänsä jätetaksaan. Taksan taulukkoon 4 lisättiin jäteastian vaihtoa tai toimitusta koskeva maksu. Päätöksen mukaan lisäys tulee voimaan 1.1.2024 mahdollisesta asiaa koskevasta muutoksenhausta huolimatta.

Taksaa ja siihen tehtyä täydennystä sovelletaan Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa. Jätetaksassa määritetään kunnan järjestämien jätehuoltopalveluiden maksut ja niiden määräytymisperusteet.

Jätelautakunnan päätös perusteluineen on nähtävillä Joensuun kaupungin verkkosivuilla Joensuun alueellisen jätelautakunnan kokousasiakirjoissa 21.12.2023 alkaen.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain 137 §:n mukaisesti siten kuin kuntalaissa säädetään. Muutoksenhakuohje on liitetty pöytäkirjaan.

Lisätietoja: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945, anna.kettunen(at)joensuu.fi

Joensuussa 10.1.2024
Joensuun alueellinen jätelautakunta

SomeShare