Sisältöjulkaisija

angle-left Inarin ja Jokelan tonttin kaavahanke luonnosvaiheessa

Inarin ja Jokelan tonttin kaavahanke luonnosvaiheessa

Torikatu 26, eli Inarin ja Jokelan talojen kaavahanke on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavan luonnosvaihe on tehty kahtena toisistaan poikkeavana vaihtoehtona. Keskeiset erot ovat rakennussuojelussa ja uudisrakentamisen määrässä.  

Toisessa vaihtoehdossa kiinteistön molemmat rakennukset, sekä Inarin että Jokelan talo, on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi. Kaavaratkaisussa tontille ei ole mahdollista uudisrakentaa.

Toisessa vaihtoehdossa vain Inarin talo on suojeltu ja Jokelan talo on purettu. Tämä kaavaratkaisu mahdollistaa Jokelan talon paikalle kuusikerroksisen uudisrakennuksen rakentamisen.

Kaavahanketta varten kohteesta teetettiin rakennushistoriaselvitys ja taloudellisten vaikutusten arviointi. Selvitykset koskevat koko kiinteistöä, mukaan lukien Inarin ja Jokelan talot. Arviointi tee-tettiin kaikkiaan neljästä erilaisesta tontinkäyttövaihtoehdosta. Arvioinnin perusteella kaavaluonnokseksi valittiin kaksi toisilleen vastakkaista vaihtoehtoa. Välivaihtoehdot eivät sisältäneet sellaisia taloudellisia tai ympäristöllisiä etuja, että niitä olisi ollut järkevää työstää eteenpäin.

Luonnos nähtävillä 16.5.–10.6.

Kaavaluonnos siihen liittyvine aineistoineen on nähtävänä 16.5.–10.6. välisen ajan. Aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä verkossa www.joensuu.fi/kaavoitus ja keskeisiltä osiltaan Muuntamontie 5 palvelupisteessä ja Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20.

Kaupunki esittelee kaavaluonnosta yleisötilaisuudessa keskiviikkona 29.5.2019 klo 17.00 alkaen Carelicumin auditoriossa. Kaavaehdotus tullee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2019.

Torikatu 26 asemakaavamuutosta on edistetty yhteistyössä Joensuun kaupungin, kiinteistön omistajan, Museoviraston sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kesken. Kiinteistön omistaa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö KKES.

 

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.