Sisältöjulkaisija

angle-left Huoltaja – vastaa kyselyyn varhaiskasvatuksesta

Huoltaja – vastaa kyselyyn varhaiskasvatuksesta

Joensuun kaupunki on avannut varhaiskasvatuksen asiakastutkimuksen, joka toteutetaan kyselynä. Kaupunki pyytää joensuulaisten lasten huoltajia arvioimaan varhaiskasvatuksessa saamaansa palvelua.

Asiakastutkimus on osa varhaiskasvatuksen lakisääteistä arviointia, jonka myötä omaa toimintaa kehitetään. Kysely on avoinna 24.4.–14.5. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyyn voi vastata täällä

Viime vuonna asiakastutkimukseen kertyi 471 vastausta. Tutkimuksen mukaan joensuulaiset huoltajat arvostavat korkealle erityisesti varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamista.

Huoltajien vastausten perusteella Joensuun kunnallisen varhaiskasvatuksen vahvuuksia olivat varhaiskasvatuspaikan laatu, toiminnan tavoitteellisuus ja monipuolisuus, huoltajien ja henkilöstön välinen vuorovaikutus sekä henkilöstön ammattitaito. Heikkouksiksi viime vuoden kyselyssä nousivat tiedon saaminen varhaiskasvatuspaikasta, mahdollisuus tutustua paikkaan ennen varhaiskasvatuksen aloittamista sekä päiväkotien piha-alueet.

Joensuun varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2022–2023 painopisteitä olivat työntekijän ja esihenkilön välinen vuorovaikutus sekä lukutaidot esiopetuksessa.

Joensuun kaupungin strategiassa varhaiskasvatuksen kehittämiskohteita ovat tuetun leikin määrän kasvu sekä 2–6-vuotiaiden lasten ylipainon vähentäminen sekä laadun ylläpitäminen.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.