Sisältöjulkaisija

luonnosvaihe
Hasanniemi ja Koivuniemenpuisto
1
2
3
Kaavassa ratkaistaan asuntojen lisärakentaminen alueelle, rakennussuojelu ja eri toimintojen tilantarpeiden yhteensovittaminen keskustan osayleiskaavan pohjalta.

Kaavamuutos on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta. Asemakaavan laatimisen tarpeeseen ovat vaikuttaneet mm. alueen vanhentuneet asemakaavat sekä alueella tapahtuneet muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja käyttötarkoituksessa.

 

Yhdyshenkilö

Simo Vaskonen
kaavoitusarkkitehti
050 315 6623
simo.vaskonen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute