Sisältöjulkaisija

angle-left Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston kaavamuutos luonnosvaiheessa

Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston kaavamuutos luonnosvaiheessa

Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen.

Kaavaluonnos on nähtävillä 21.2.–18.3.2019.

Luonnosta esitellään yleisötilaisuudessa 28.2.2019 klo 18 Carelicumin auditoriossa (Torikatu 21 C). Luonnoksesta voi jättää palautetta kaupungille 18.3.2019 saakka.

Kaavassa ratkaistaan asuntojen lisärakentaminen alueelle, rakennussuojelu ja eri toimintojen tilantarpeiden yhteensovittaminen keskustan osayleiskaavan pohjalta.

Nykyisen kaavan mukainen venesatama-alue muutetaan matkailua palvelevien rakennusten alueeksi. Muutoksella turvataan alueen yritysten ja palvelujen kehittämismahdollisuudet. Vierasvenesatama säilyy alueella ja majoitusrakentaminen monipuolistaa matkailupalvelujen tarjontaa. Pienimuotoista palvelu- ja työpaikkarakentamista osoitetaan Jokiaseman ympäristöön.

Hasanniemeen tulee viisi erillispientalojen tonttia. Hasanniementien linjausta muutetaan tarkoituksenmukaisemmaksi ja sen pohjoisosa muutetaan ulkoilureitiksi. Rantaraitti linjataan jatkuvana, yhtenäisenä väylänä Koivuniemestä Jokiaseman kautta edelleen Linnunlahden uimarannalle. Rannoille ei esitetä uutta käyttöä, vaan rannat säilyvät nykyisessä käytössään.

Nykyiselle kesäteatterin tontille on mahdollista toteuttaa rakennuksia kulttuuritarkoituksiin. Kaavalla varaudutaan mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tällaisia rakennushankkeita.

Kaavamuutoksen vaikutuksia alueen miljööseen, kaupunkikuvaan ja luonnonympäristöön on pyritty sovittamaan Hasanniemen aluetta koskeviin toiveisiin. Rakennussuojelu ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet osoitetaan kaavamerkinnöin ja määräyksin alueelle laadittuihin selvityksiin perustuen.

Kaavaehdotus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2019 aikana ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2019 lopussa.