Sisältöjulkaisija

angle-left Erot kaupungin järjestämän ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä kasvoivat

Erot kaupungin järjestämän ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä kasvoivat

Joensuun kaupungin varhaiskasvatus toteutti keväällä asiakastutkimuksen huoltajille. Vastauksia tuli yhteensä 324. Kyselyyn saivat vastata huoltajat, joiden lapsi oli Joensuun kaupungin päiväkodissa tai perhepäivähoidossa sekä myös yksityisessä päiväkodissa olevien lasten huoltajat.
Ero Joensuun kaupungin ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä kasvoi vastauksissa viime vuodesta. Joensuun kaupungin päiväkotien laatu sai huoltajilta arvosanan 4,4 ja yksityisten 4,1. Viime vuonna keskiarvot olivat 4,5 ja 4,3. Asteikko kyselyssä oli 1–5. Yksityisten varhaiskasvatuksen tulokset laskivat lähes jokaisen väitteen kohdalla.

– Keskiarvot ovat yhäkin todella korkeita ja huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen laatuun Joensuussa. Yleinen huomio vastauksissa oli kuitenkin eron kasvaminen meidän ja yksityisten puolen välillä. Varsinkin avoimissa vastauksissa huoli yksityisistä päiväkotiketjuista korostui, kertoo Joensuun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Irja Seppänen.

Huoltajat toivat vastauksissaan huolen ketjupäiväkotien työntekijöiden ja johtajien suuresta vaihtuvuudesta, joka vaikutti kokemuksen mukaan toiminnan laatuun sekä tiedottamiseen. Avoimissa vastauksissa tuli esiin toiveita ja vaatimuksia yksityisten päiväkotien työntekijöiden palkkaukseen ja päiväkotien toimintaan liittyen.

– Vastauksissa kävi ilmi huoltajien epätietoisuus vastuista. Meillä kaupunkina ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa yksityisten palkkaukseen tai toiminnan laatuun, vaan palveluntuottaja vastaa näistä itse. Yksityiset toimijat hyväksyvät Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan ja me teemme valvontaa aluehallintoviraston määrittelyiden mukaisesti, Seppänen valaisee.

Joensuussa on kaksi yksityisten varhaiskasvatuksen valvojaa, jotka tekevät kaikkiin yksityisiin päiväkoteihin ennalta sovitun tarkastuskäynnin kerran vuodessa. Tarkastuskäynnit ovat aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti joko ennalta sovittuja tai ennalta ilmoittamattomia. Toimintakaudella 2022–2023 ennalta sovittuja tarkastettavia asioita olivat erityisesti uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen, sijaisjärjestelyt ja sijaisten perehdyttäminen.

Joensuun kaupungin varhaiskasvatus sai kyselyssä kiitosta henkilökunnan ammattitaidosta ja pysyvyydestä. Kehitettäviä asioita vastauksissa olivat muun muassa päivälepoaika, liian sokeriset välipalat sekä päiväkotien tilat ja pihat. Lisäksi huoltajat toivoivat, että lapsen varhaiskasvatuspäivästä kerrottaisiin vieläkin enemmän erityisesti isompien lasten kohdalla.

Syksyllä varhaiskasvatuksen hallinto tarjoaa kaikille kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille jälleen laatukahvit kiitoksena erinomaisesta työstä.