Sisältöjulkaisija

angle-left Entisen huoltoaseman maaperä suositellaan puhdistettavaksi Enossa

Entisen huoltoaseman maaperä suositellaan puhdistettavaksi Enossa

Joensuun Enossa kantatie 73:n varrella sijaitsevan vanhan huoltoasematontin maaperän ja pohjaveden tila selvitettiin alkusyksyn 2021 aikana. Tontilla sijaitsi aiemmin SEO Kaltimontupa.

Kiinteistöllä on harjoitettu huoltoasematoimintaa 1960-luvulta lähtien vuoteen 2015 saakka. Huoltoasematoimintaan liittyvät rakenteet ovat edelleen paikoillaan. Kohde sijoittuu Tannilanvaaran 1. luokan pohjavesialueelle ja pohjaveden virtaussuunta on kohteesta noin 700 metrin etäisyydellä sijaitsevalle vedenottamolle päin. Tutkimuksissa arvioitiin kohdekiinteistön maaperän ja pohjaveden puhdistustarve.

Ympäristötutkimuksiin sisältyi maatutkaluotauksia sekä maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Tutkimuksissa todettiin maaperässä ja pohjavedessä kohonneita hiilivetypitoisuuksia maanalaisten säiliöiden alueella ja läheisyydessä. Selvityksen perusteella kohteen maaperän pilaantuneisuus on aiheuttanut paikallisesti pohjaveden laadun selvän heikentymisen. Ajoittain määritysrajat ylittäviä hiilivetypitoisuuksia on todettu myös viereisen ratapiha-alueen pohjavesitarkkailussa. Ratapihan tarkkailupiste sijaitsee kohteesta noin 350 metrin etäisyydellä pohjaveden virtaussuunnassa.  

Selvitysten ja tehdyn riskinarvioinnin perusteella kohteen maaperä tulee puhdistaa siten, että haitta ja riski pohjaveden laadulle poistetaan. Maaperässä edelleen olevat säiliöt ja muut polttoaineen jakelurakenteet suositellaan myös poistettaviksi. Alueen puhdistustyöt tehdään ensi kesänä, kun Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt asiasta päätöksen.

Maaperän pilaantuminen ei muodosta terveysriskiä, sillä alueella ei ole omia talousvesikaivoja, eikä Joensuun veden vedenottamolla olla havaittu kohonneita pitoisuuksia.

Nyt tehty selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Envineer Oy.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.