Sisältöjulkaisija

angle-left Carelicumin korttelin osan toinen asemakaavaluonnos valmistui – luonnosta esitellään 1.12.

Carelicumin korttelin osan toinen asemakaavaluonnos valmistui – luonnosta esitellään 1.12.

Carelicumin korttelin osan kaavamuutosluonnos on laadittu uudelleen ja se tulee nähtäville 26.11.–21.12.2020.

Uudelleen laatimisen syy on se, että kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa myös musiikki- ja kulttuuritalon toteuttaminen kortteliin.

Kaupunginvaltuusto teki asiasta periaatepäätöksen 31.8.2020 samalla, kun se päätti kaupungin hallinnon tilojen keskittämisestä Carelicumin kortteliin.

Uutta kaavaluonnosta esitellään tiistaina 1. päivä joulukuuta kello 18.00 alkaen etäyleisötilaisuudessa verkossa. Linkki yleisötilaisuuteen löytyy kaavan verkkosivulta osoitteesta www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat. Pääset tilaisuuteen (Teams-ohjemassa) suoraan tästä

Hankkeen aiempaa ja muuttunutta sisältöä esitellään tilaisuudessa tarkemmin.

Kaava-aluetta on laajennettu Koy Maakuntatalon (Carelicumin) tontille nro 14 musiikkitalon tarpeiden vuoksi. Musiikkisali sijoittuisi nykyään rakentamattomalle ja pysäköintikäytössä olevalle sisäpihalle Koy Kauppa-Suvannon tontille nro 13. Carelicumin tontille voitaisiin muutoksen myötä sijoittaa musiikkitalon teknisiä tiloja kolmannen kerroksen tasolle. Carelicumin tilat tulisivat toimimaan muun muassa musiikkitalon aula- ja lämpiötiloina. Carelicumin tonttia koskevat kaavan sisällön muutokset ovat vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä.

Kaavamuutoksella ratkaistaan korttelin osien täydennysrakentamisen määrä, tapa ja käyttötarkoitukset. Muutoksella tavoitellaan korttelin osien kehittämistä vastaamaan tiivistyvän keskustan monipuolisia tarpeita. Asemakaavoituksen yhteydessä koko korttelin täydennysrakentamista tarkastellaan yleistasoisella suunnitelmalla.

Kaavaehdotus pyritään saamaan valmiiksi alkuvuonna 2021 ja se tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi loppukeväällä 2021.

Uusi kaavaluonnos ja tietoa kaavahankkeen aiemmista vaiheista löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.joensuu.fi/-/1752-carelicumin-korttelin-osa.