Sisältöjulkaisija

angle-left Aamu- ja iltapäiväkerhopaikat hakuun helmikuussa – kerhopaikoissa muutoksia

Aamu- ja iltapäiväkerhopaikat hakuun helmikuussa – kerhopaikoissa muutoksia

Pääosan koululaisten iltapäivätoiminnasta järjestävät Joensuussa kolmannen sektorin toimijat. Ne ovat hakeneet ensi lukuvuodelle avustusta 91 paikkaa aiempaa vähemmän.

Kolme toimijaa lopettaa tai vähentää iltapäivätoiminnan järjestämistä. Muutos vaikuttaa kerhopaikkoihin Niittylahdessa, Hammaslahdessa, Marjalassa ja Karhunmäessä.

Kerhojen kustannukset on katettu kaupungin myöntämällä toimija-avustuksella ja perheiden maksamilla kuukausimaksuilla. Yleisin peruste toiminnasta luopumiselle on, että lapsimäärän vähentyessä toiminta muuttuu kannattamattomaksi. Kaupungin maksamaa toiminta-avustusta korotettiin lukuvuodelle 2023–2024.

Muutosten johdosta kerhopaikkojen tilannetta on Joensuussa tarkasteltu kokonaisuutena. Toimintaa järjestetään talousarvion mahdollistamissa rajoissa. Kohonneen toiminta-avustustason sekä yleisen kustannustason nousun ja hakematta jääneiden toiminta-avustusten kokonaistarkastelun jälkeen kaupungin on mahdollista järjestää 45 uutta kerhopaikkaa omana toimintana. Kerhopaikat sijaitsevat Niittylahdessa ja Karsikossa.

Iltapäivätoiminnan paikat julkaistaan, kun haku alkaa 6. helmikuuta. Haun alkamisesta tiedotetaan laajasti eri kanavissa. Lisätietoa osoitteessa www.joensuu.fi/iltapaivatoiminta/hakeminen.

Perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa tarjotaan Joensuussa vuositasolla noin 470 lapselle. Lisäksi kaupunki järjestää hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaista aamu- ja iltapäivähoitoa noin 45 lapselle vuosittain.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.