Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Vesikkotie 3
1
2
3
Vesikkopuiston päiväkoti poistuu käytöstä ja hoitopaikat siirtyvät rakenteella olevaan Jukolankadun 9-osastoiseen päiväkotiin. Päiväkodin poistuessa kaupungin omistama tontti vapautuu uuteen käyttöön. Paikalle suunnitellaan palveluasuntojen rakentamista.

Taustalla on vuoden 2019 lopussa kaupunginhallituksen hyväksymä ikääntyvien ja erityisryhmien asumisen toimeenpano-ohjelma vuosille 2020-2022 (KH 19.12.2019). Ohjelman mukaan Vesikkopuiston päiväkodin tontti varataan ikäihmisten asumiseen. Kaavamuutoksella muutetaan korttelin käyttötarkoitusta ja tonttia mahdollisesti laajennetaan Vesikkopuiston alueelle.

Katso yleisötilaisuuden tallenne

Rantakylänkadun ympäristön ja Vesikkotie 3:n kaavamuutoksista pidettiin yhteinen etäyleisötilaisuus 2.12.2020. Yleisötilaisuuden tallenne on katsottavissa YouTubessa. Linkki yleisötilaisuuden tallenteeseen.

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 23.2.2021 § 25, päätös
  • Kaupunkirakennelautakunta 27.4.2021 § 57, päätös
  • Kaupunginhallitus 3.5.2021 § 199, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 14.6.2021 § 55, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 27.7.2021

Yhdyshenkilö

Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi

Ehdotusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 4.3 - 5.4.2021

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute