Sisältöjulkaisija

luonnosvaihe
Carelicumin korttelin osa
1
2
3
Kaavamuutos koskee Carelicumin korttelin (kortteli 39) tontteja 10 ja 13 (Torikatu 19 ja Kauppakatu 18). Kaavamuutoksella ratkaistaan korttelin osien täydennysrakentamisen määrä, tapa ja käyttötarkoitukset. Hanke on käynnistynyt omistajien aloitteesta.

Kaavamuutoksella tavoitellaan korttelin osien kehittämistä vastaamaan tiivistyvän keskustan monipuolisia tarpeita. Asemakaavoituksen yhteydessä koko korttelin täydennysrakentamista tarkastellaan yleistasoisella suunnitelmalla.

 
Yhdyshenkilö
Kalle Rautavuori
projektipäällikkö
050 430 9566
kalle.rautavuori@ramboll.fi
Juha-Pekka Vartiainen
kaavoituspäällikkö
050 538 0708
juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute