Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Botania
1
2
3
Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin laajennus ympäröivälle puistoalueelle, nykyistä enemmän rakentamista ja laajemmalle alueelle, sekä nykyisen käyttötarkoituksen muutos matkailuun ja tapahtumille soveltuvaksi.

Asemakaavamuutosta valmistellaan Joensuun Botania Oy:n aloitteesta. Suunnittelualueena on Heinäpurontien varrella sijaitseva kasvitieteellisen puutarhan tontti ja osa sitä ympäröivästä puistosta. Vuonna 1985 perustettu Botania suunniteltiin alun perin Joensuun yliopiston biologian laitoksen käyttöön. Uuden omistajan aikomus on kehittää aluetta sekä luonnontieteen oppimisympäristönä, että matkailukohteena. Tähän tarkoitukseen nykyisen tontin koko ei ole riittävä. Laajennuksella ei heikennetä alueen virkistysmahdollisuuksia. Laajennusalueen pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria. Katso täältä havainnevideo Botanian tulevaisuudesta.

  • Kaupunkirakennelautakunta 16.6.2020 § 113, päätös

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunkirakennelautakunta 8.9.2020 § 137, päätös
  • Kaupunginhallitus 14.9.2020 § 312, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 28.9.2020 § 87, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 10.11.2020

Yhdyshenkilö

Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute