Sisältöjulkaisija

angle-left 1,4 miljoonaa euroa jaossa Joensuussa fotoniikalle sekä bio- ja kiertotaloudelle

1,4 miljoonaa euroa jaossa Joensuussa fotoniikalle sekä bio- ja kiertotaloudelle

Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat avanneet yhteistyössä uuden Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen perustuvan hankerahoitushaun. Tuki kohdistuu valtion ja Joensuun kaupungin välisen ekosysteemisopimuksen mukaisesti fotoniikan sekä bio- ja kiertotalouden hankkeisiin.

Haettavissa on yhteensä miljoona euroa, jonka lisäksi Joensuun kaupunki on varannut rahoitusosuutta hankkeiden tukemiseen noin 400 000 euroa. Hakijoilta edellytetään 15 prosentin omarahoitusosuutta.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi kehittämisyhtiöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, innovaatioekosysteemit, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Kasvu- ja kehityshakuiset yritykset voivat kuitenkin tehdä yhteistyötä edellä mainittujen tahojen kanssa ja hakea näin hankerahoitusta.

Hakuaikaa on 31.10.2023 asti. Tarkempi hankekuvaus löytyy Eurasta.

Erikoistumisesta kilpailuvaltti yliopistokaupungeille

Joensuu on solminut muiden yliopistokaupunkien tavoin valtion kanssa pitkäjänteisen ekosysteemisopimuksen. Sopimuksen tavoite on auttaa kaupunkia erikoistumaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Sopimuksen tarkoituksena on muodostaa tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistaa alueen osaamiskärkiä sekä lisätä TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

Joensuun kaupungin osaamiskärjet ovat bio- ja kiertotalous sekä fotoniikka. Näillä aloilla pyritään synnyttämään uutta yritystoimintaa, liikevaihtoa uusista liiketoiminnoista sekä uusia vientiyrityksiä.

Bio- ja kiertotalouden alalla tavoitteena on, että Joensuu on vuonna 2027 tunnustetusti maailman ainutlaatuisin bio- ja kiertotalouden osaamis- ja liiketoimintakeskittymä. Visiossa kaupungissa sijaitseva ekosysteemi tuottaa kansainväliselle TKI-verkostolle teknologista murrosta hyödyntäviä innovaatioita ja maailman markkinoille uusia ekologisesti kestäviä kaupallisia tuotteita ja palveluita. Fotoniikka-alan tavoitteena on, että vuonna 2027 Joensuu on tunnustetusti maailman ainutlaatuisin fotoniikkaosaamisen kotipesä ja houkuttelevin toimintaympäristö fotoniikka-alan yrityksille. Vision mukaan vuonna 2030 Joensuun seudulla on tuhat fotoniikka-alan työpaikkaa ja viisikymmentä yritystä.

- Tavoitteet ovat kovat ja vaativat resursseja. Siksi olemme avanneet haun, jolla etsimme potentiaalisia hankkeita. Tarvitsemme tavoitteiden täyttämiseksi tekijöitä, jotta uusia innovaatioita ja yritystoimintaa syntyy. Valtion kanssa solmittu sopimus mahdollistaa voimakkaan panostuksen aloihin, joilla meillä on jo valmiiksi erittäin vaikuttavaa osaamista, toteaa Joensuun kaupungin kansliapäällikkö Jenni Jokela.